A JELTOLMÁCS © Petika

A jelenet forgatókönyve

A helyszín egy rádió stúdió. A bemondó épp a műsort konferálja. A stúdióban az üvegfal mögött a riporter, riportalanya és egy jeltolmács készülnek az adásra. A riportot tájékoztatásra készen egy narrátor is figyelemmel követi.

Rádió bemondó:
- Kedves Hallgatóink! Most következő riportműsorunkat siket és nagyothalló hallgatóink számára jeltolmács segítségével tesszük elérhetővé. Mivel a rádión keresztül Önök sajnos nem láthatják a jeltolmács mozdulatait, ezért felkértünk egy narrátort a jeltolmács mozdulatainak közvetítésére. Jó szórakozást kívánunk műsorunkhoz!

A riportműsor szignálja hallható. (Alacsony költségvetésű műsor esetén ez elhagyható a jelenetből.)

Riporter:
- Szeretettel köszöntöm a stúdióban Dr. Szentkirályi Ágoston csillagászt, a róla elnevezett Szentkirályi üstökös felfedezőjét.

Narrátor:
- A jeltolmács meghajol a riportalany felé, majd a mikrofon felé fordulva jelnyelvi jelekkel elmutogatja a vendég nevét. Ezután az ég felé fordul, majd fejével egy félkört ír le mintha egy üstökös pályáját követné a szemével, és a riportalanyra mutat.

Riportalany:
- Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.

Narrátor:
- A jeltolmács meghajol a mikrofon felé.

Riporter:
- Ön fedezte fel az Önről elnevezett Szentkirályi üstököst. Mesélne nekünk erről valamit?

Narrátor:
- A jeltolmács a riportalany felé fordulva megragadja a saját üstökét, a riportalanyra mutat, majd kezét széttárva kérdőn néz rá.

Riportalany:
- Természetesen.

Narrátor:
- A jeltolmács bólint.

Riporter:
- Nehéz dolog felfedezni egy üstököst?

Narrátor:
- A jeltolmács jobbra-balra tekintget, majd hirtelen ismét megragadja az üstökét, aztán úgy tesz, mintha egy nehéz tárgyat próbálna felemelni.

Riportalany:
- Egy üstökös felfedezéséhez elsősorban igen nagy szerencse szükséges. Azonban erre a szerencsére tudatosan készülni kell. Általában hosszú évekig tartó tanulás után kerül egy csillagász olyan helyzetbe, hogy esélye és lehetősége legyen felfedezni egy új üstököst. És ekkor lép be a képbe a szerencse, azaz jókor kell jó helyen lenni.

Narrátor:
- A jeltolmács folyamatosan mozgatja a száját, eközben jobb kezének vízszintesen tartott mutatóujjával orsózó mozdulatokat tesz a szája előtt.

Riporter:
- Kapott Ön valamilyen jutalmat ezért a felfedezésért?

Narrátor:
- A jeltolmács jobb kezének hüvelyk és mutatóujját vízszintesen összedörzsölgeti.

Riporter a jeltolmácshoz fordulva:
- Kérem ne reklamáljon a napidíjáért, még nem értünk a műsor végére!

Riportalany:
- Ha anyagi elismerésre gondol, azt nem kaptam, de óriási dicsőség, hogy rólam nevezték el az üstököst!

Narrátor:
- A jeltolmács tágranyílt szemekkel értetlenkedve bámul a riportalanyra.

Riporter:
- Mikor érkezik az üstökös a Föld közelébe?

Narrátor:
- A jeltolmács az órájára mutat, majd felnéz az égre.

Riportalany:
- Holnapután hajnalban, pontosan 4 óra 8 perckor.

Narrátor:
- A jeltolmács az órájára mutat, majd ujjaival először a 4-es, azután a 8-as számot mutatja.

Riporter:
- Szabad szemmel is láthatják majd hallgatóink az üstököst az égen?

Narrátor:
- A jeltolmács két tenyerével eltakarja a szemeit, majd kezeit elvéve onnan szabaddá teszi azokat és kérdőn néz az ég felé.

Riportalany:
- Sajnos a jelenség szabad szemmel nem lesz látható.

Narrátor:
- A jelolmács a fejét rázza.

Riporter:
- Miért nem figyelhető meg szabad szemmel a jelenség?

Narrátor:
- A jeltolmács kezeit széttárva kérdőn néz a riportalanyra.

Riportalany:
- Az üstökös fényereje sokkal kisebb mint az adott időpontban mögötte látható csillagok fényereje, ezért szabad szemmel sajnos nem lesz megfigyelhető.

Narrátor:
- A jeltolmács először az üstökére, aztán a lámpára, majd egy erősebb fényű lámpára mutat.

Riporter:
- És Önök csillagászok, hogyan tudják megfigyelni a jelenséget?

Narrátor:
- A jeltolmács a riportalanyra mutat, majd kérdő tekintettel széttárja a kezeit.

Riportalany:
- Mi nagy teljesítméynű rádiótávcsövekkel tudjuk követni az eseményeket.

Narrátor:
- A jeltolmács rövid gondolkodás után karját erőt fitogtatva megrázza, ezután kezét a füléhez emeli mintha egy rádiót hallgatna, majd egyik kezét ujjaiból egy karikát formázva a szeme elé tartja, miközben a másik kezét hasonló módon tartva távolodó irányba mozgatja mintha egy távcsövet tartana a kezeiben.

Riporter:
- Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.

Narrátor:
- A jeltolmács meghajol a riportalany felé.

Riportalany:
- Én köszönöm a meghívást.

Narrátor:
- A jeltolmács meghajol a mikrofon felé.

Riporter:
- Viszontlátásra.

Narrátor:
- A jeltolmács integet a riportalanynak.

Riportalany:
- Viszontlátásra.

Narrátor:
- A jeltolmács integet a mikrofonnak.

Riporter:
- Kedves hallgatóink! Következő heti riportunk vendégének nevét most még nem árulhatom el. Előzetesként annyit mondhatok, hogy a Professzor úr az atomfizika területén szerzett nemzetközi hírnevet és elismertséget. Információink szerint Ő a holnap kiosztásra kerülő Fizikai Nobel-díj egyik jelöltje, és lehetséges kitüntetettje.

Narrátor:
- A jeltolmács a fejét vakarva gondolkozik, majd a riporterhez fordulva megismétli korábban már látott hüvelyk és mutatóujj összedörzsölő mozdulatokat.