A JÓSGÉP © Petika

1.

Az egész lavina 2015 február 13-án (egy pénteki napon) indult el, amikor Daisy, a SikAir légitársaság titkárnõje téves évszámot ütött a számítógépbe ...

A történet azonban akkor kezdõdött, amikor a SikAir légitársaság új számítógépet helyezett üzembe járatai adatainak nyilvántartására. Ebben a gépben alkalmazták elõször az MLT 20 és a JLN 21 típusú mikroprocesszorok helyett - kisérletképpen - a JV5-ös típust, - amit hamarosan kivontak a forgalomból túlzott érzékenysége miatt -, ám ez a példány sokáig megbízhatóan mûködött. Az említett pénteki napon Daisy az elõzõ évi járatok adatainak összesítése közben véletlenül a tavalyi helyett az aznapi dátumot írta a gépbe, és a képernyõn a következõ felirat jelent meg:
 

SikAir 2015.02.13. 16:51 járatszám: 1208

Az 1208 számú Budapestrõl Bagdadba közlekedõ járat a sûrû köd miatt 78 perc késéssel indult. A gép a felszállás után 93 perccel sikeres kényszerleszállást hajtott végre. A fedélzeten tartózkodó 170 ember (többségükben iraki tolmácsok) küzül senki sem sérült meg.

 
Daisy azonnal a videofonhoz lépett és a vezérigazgató számát tárcsázta.
 

2.

- Higgye el Mr. Shulcz, mi ajánljuk a legkedvezõbb biztosítási feltételeket - folytatta Ian Schwarcz, a Fõnix biztosítótársaság ügynöke, amikor a vezérigazgató asztalán csipogni kezdett a videofon, és a titkárnõ tanácstalan arca jelent meg a képernyõn.
- Elnézést, egy kis türelmet kérek - szólt Thomas Schulcz és a videofonhoz lépett.
- Tessék Daisy! Miben tudok segíteni?
- Fõnök! Azt hiszem elromlott a központi adattároló számítógép.
- Ne nyúljon semmihez, azonnal ott leszek!
- Bocsásson meg Mr. Schwarcz, hallotta mi történt. Kérem várjon meg, hogy befejezhessük a tárgyalásunkat.

3.

- Szóval azt mondja, kedves Daisy, hogy a számítógép szerint a ma délutáni 1208-as járat kényszerleszállást hajtott végre?!
- Láthatja, Fõnök, ez áll a képernyõn.
- De hiszen ez képtelenség! Az a gép még el sem indult!
- Épp ezért értesítettem azonnal Önt, hogy utasítást kérjek.
- Hívja fel Budapestet, érdeklõdje meg az idõjárást és kérdezze meg, hogy állnak a gép átvizsgálásával!
- Már megtettem, Fõnök. Itt a válasz. Azt írják, a gép üzemanyaggal feltöltve, mûszakilag átvizsgálva, kifogástalan állapotban várja az indulást. Jelenleg süt a Nap, a meteorológiai elõrejelzések szerint hosszan tartó száraz, tiszta, napos idõ várható.
- De lehet, hogy errõl a Ködöt elfelejtették értesíteni!
- És most mit tegyünk? Engedélyezzük a gép felszállását?
- Természetesen. És a számítógéphez hívja ki az ügyeletes szerelõt!
- Már megkértem, hogy amint tud, jöjjön ide.
 

4.

Kovács Lajos, a TRANSEXPORT külkereskedõje egyre idegesebb pillantásokat vetett az órájára.
- Már csak 15 perc van a gépem indulásáig, és még a városban vagyunk! Ha lekésem, elúszik egy többszázezer dolláros üzlet! - mondta hangjában nem kis türelmetlenséggel a taxisofõrnek.
- Sajnos uram nem sok esélyünk van. Ebben a hirtelen leereszkedett ködben az egész kocsisor csak lépésben tud haladni.

Egy óra múlva Kovács lemondóan legyintett, mikor a repülõtéren közölték vele, hogy az 1208-as járatra befejezõdött a beszállítás, a gép már a kifutópálya végében várja - a köd miatt egyre késõ - felszállási engedélyt.

- Megint a Sólymot fogják elõléptetni! - morgott magában mérgesen.
 

5.

16 óra 59 perckor megszólalt a vezérigazgató szobájában a "K" vonalas videofon. Thomas Schulcz összerezzent. Ezt a készüléket csak rendkívüli esetekben használják, utoljára akkor mûködött, amikor a második világbajnoki gyõzelmét ünneplõ Magyar Labdarúgó Válogatottat hazaszállító különgép tévedésbõl a taszári repülõtéren szállt le, amit az amerikai hadsereg kivonulása után a Dél-Dunántúl Cargo bázisaként használtak. Nyugtalanul nyúlt a kapcsolóhoz.

- Thomas Schulcz, a SikAir vezérigazgatója. Mi történt?
- Az 1208-as számú járat 16 óra 51 perckor sikeres kényszerleszállást hajtott végre - közölte az ügyeletes irányítótiszt.
- Hányan tartózkodtak a gépen?
- 170-en, többségükben iraki tolmácsok. Senki sem sérült meg közülük.
- Köszönöm, intézkedjen az esemény kivizsgálásáról - mondta Schulcz, és kikapcsolta videofont, majd a másik készülékhez lépett, és a titkárnõjét hívta.
- Parancsoljon Fõnök! - jelent meg Daisy mosolygó arca a képernyõn.
- Mondja le a szerelõt, Daisy! A számítógép nem hibás!
 

6.

SikAir 13/2/2015.sz. Vezérigazgatói Utasítás

Tárgy: Repülõjáratok indulás elõtti ellenõrzése

A SikAir légitársaság által üzemeltetett összes gép indulása elõtt legkésõbb 1 órával a járat adatait az indításért felelõs irányító köteles - a kihelyezett terminálon keresztül - a KÖZPONTI ELÕREJELZÕ SZÁMÍTÓGÉP-be betáplálni. Felszállási engedély csak abban az esetben adható, ha a számítógép közli az érkezés idõpontját. Ellenkezõ esetben - amennyiben érkezési adat a gép memóriájában nem szerepel - a járat felszállását engedélyezni TILOS!

Ezen utasítás a kihirdetéssel lép hatályba.
A fentiekrõl minden érdekeltet kimutathatóan oktatni kell!

Thomas Schulcz
Vezérigazgató

 

7.

- Sajnálom Mr. Schwarcz, de a jelenlegi helyzetben el kell utasítanom az ajánlatát. Számítógépünk az összes járat balasetmentes érkezését elõre jelzi, olyan járatot amelyikrõl nincs érkezési adatunk nem is indítunk, teljesen kizárva ezzel a nem kívánt eseményeket.
- Akkor talán szabadna ajánlanom a számítógépre köthetõ biztosítási formánkat?
- Látja, ez valóban elõnyös lehet!
- Tessék parancsoljon, itt vannak a szerzõdési feltételek.
 

8.

Amikor Kovács Lajos külkereskedõhöz eljutott a központi elõrejelzõ számítógép (közismert nevén: A JÓSGÉP) híre, lelki szemei elõtt megjelent a fõosztályvezetõi kinevezés.

"Ezentúl csak sikeres üzleti utakra fogok elmenni" - gondolta magában. "A megvalósítás nagyon egyszerû. Amikor kapok egy megbízást, elhatározom, hogy sikeres tárgyalás esetén melyik géppel jövök haza, ezután a SikAir irodájában megérdeklõdöm, hogy arra a gépre foglaltam-e helyet. Ha igen, akkor akár elõleget is vehetek fel az üzletre, ellenkezõ esetben a megbízást átpasszolom a Sólyomnak - repüljön Õ feleslegesen!"
 

9.

A számítógép évekig a legnagyobb rendben mûködött, beváltva a hozzá fûzött reményeket. A légitársaság összes járata rendben megérkezett a célállomásra, az utasokat még az esetleges késésekrõl is már a jegyváltáskor tájékoztatni tudták. A SikAir részvényei napról napra stabilabbá és erõsebbé váltak, Kovács Lajos fõosztályvezetõ pedig a TRANSEXPORT hamarosan megüresedõ igazgatói széke felé kacsintgatott. A meteorológiai intézetek bezártak, a hivatásos tenyér-, kártya-, kávézacc- és csillagjósok az érdeklõdés teljes hiánya miatt sorra beszüntették tevékenységüket. A jósgép minden tekintetben pótolta õket, és ami a legfontosabb: sohasem tévedett!
Egyedül az Amerikában élõ, magyar származású Louis Kovacs (nem rokona a külkereskedõnek!) foglalkozott fõállásban horoszkóp készítéssel, de a legtöbben csak kuriózumként tartották számon õt. "Világvége 2026" címû írása azonban nagy visszhangot váltott ki. A cikket a Times 2025 június 13-i (pénteki) száma közölte. Az említett írás a csillagok állásából, az általános relativitáselméletbõl, a gravitációs erõk változásából, a fémek hõtágulásából, a Halley üstökös pályájából és Lujza néni (Louis Kovacs nagynénje) kiújult lumbágójából levezethetõ általános érvényû képlettel bebizonyította, hogy 2026 február 29-én végérvényesen és visszavonhatatlanul itt a világvége!
 

10.

- Fõnök! Olvasta a Times-ban a Louis Kovacs féle cikket a világvégérõl?
- Én nem hiszek az efféle jóslatokban!
- De én leellenõriztem!
- Hogyan, Daisy?
- Betápláltam a jósgépbe a dátumot: 2026. február 29.
- És?!
- A képernyõ üresen villogott!

Thomas Schulcz gondolataiba merülve elõvette a jövõ évi elõjegyzési naptárát, hogy feljegyezze mikortól kell kivennie a szabadságát a világvége elõtti utolsó napokra, és megdöbbenve látta, hogy a gép ezúttal sem tévedett: 2026-ban nem lesz február 29!