Fiú utónevek Amelyik név mellett nincs dátum, annak sajnos nem ismert a névnapja

A,Á B C Cs D E,É F G Gy H I J K L M N Ny O Ö,Ő P R S Sz T U Ü V X Z Zs

A,Á

ABA (török-magyar) apa nov.12.
ABÁD (török-magyar) apa nov.12.
ABAGTA (perzsa) szerencseadta nov.12.
ABBÁS (latin) apa, apát nov.12.
ABBOT (héber) atyák nov.19.
ABDA (héber) Isten szolgája nov.19.
ABDÉEL (héber) Isten szolgája nov.19.
ABDI (héber) Isten szolgája nov.19.
ABDIÁS (héber-görög) Isten tisztelője nov.19.
ABDON (héber) szolgálatkész, alázatos nov.19.
ÁBEL (héber) lehellet, lélegzet, semmiség, elmúlás, esendőség, liget, rét, gyep jan.2.,jún.2.,aug.5.,dec.5.,9.
ABELÁRD (francia) méhész ápr.21.
ÁBNER (héber) világosság Atyja, fényből való nov.19.
ABOD (török-magyar) apa nov.12.
ABONY (török-magyar) apa júl.12.
ABOS (török-magyar) apa nov.12.
ABOSA (magyar) nov.12.
ÁBRAHÁM (héber) a tömeg, a sokaság atyja jún.15.,aug.16.,okt.9.
ÁBRÁM (héber) magasztos Atya, a magasság Atyja okt.9.
ÁBRÁN (magyar) ld.: Ábrahám jún.15.,aug.16.,okt.9.
ÁBRIS (héber) ld.: Ábrahám márc.16.,okt.9.
ABSA (magyar) ld.: Absolon jan.19.,márc.2.,szept.2.
ABSOLON (héber) a béke atyja márc.2.,szept.2.
ACÉL (szláv) kovácsmester okt.28.
ACHILLES (görög) fájdalmat megszüntető; kő-tartó; a kígyó fia ápr.23.,máj.12.,nov.2.
ACHILLESZ (görög) ld.: Achilles ápr.23.,máj.12.,nov.2.
ACSÁD (török-magyar) rokon; szitakötő jan.2.,máj.8.
ADALÁRD (német) nemes, fénylő
ADALBERT (német) nemes, fényes + hírnév ápr.23.,szept.27.
ÁDÁM (héber) a földből való ember, vörös, készített, atyám szept.9.,dec.24.
ADELMÁR (német) nemes nemzetségből való, híres máj.29.,júl.29.
ÁDÉR (kelta) tölgyfa gázlóból származó
ADEODÁT (latin) Istentől kapott jún.19.,26.,nov.8.
ÁDIN (angol-héber) érzéki ember; lágy, kedves jún.26.
ÁDLER (német) sas
ADOLÁR (német) nemes, sas ápr.21.,aug.28.
ADOLF (német) nemes farkas febr.21.,jún.17.
ÁDOMÁS (magyar)
ADON (héber) úr máj.12.,jún.26.
ADONISZ (görög) csalogány; csinos, óképűmáj.12.
ADONY (magyar) ad jún.26.
ADORJÁN (latin-magyar) hadriai márc.4.,5.,szept.8.
ADRIÁN (latin) ld.: Adorján márc.4.,5.,szept.8.
ADRIEL (héber) Isten seregéből való márc.4.,5.,szept.8.
AGÁD (török-magyar) jan.10.,ápr.1.
AGAMENNON (görög) körültekintő, óvatos jan.4.
AGAPION (görög) szeretett jan.10.,ápr.1.
AGATON (görög) jó, nemes jan.10.,aug.22.,dec.7.
AGENOR (görög) bátor aug.18.
AGGEUS (héber) ünnepi, vidám jan.4.,júl.4.,dec.16.
AGMÁND (magyar) febr.6.,máj.28.
ÁGOST (latin-magyar) fenséges, fennkölt máj.28.,aug.3.,8.,28.
ÁGOSTON (latin) fenséges, fennkölt máj.27.,28.,aug.28.
AGRIPPA (héber-latin) máj.27.,28.,aug.28.
AHILLÉSZ (görög) ld.: Achilles ápr.23.,máj.12.,nov.2.
ÁHIM (héber) testvérek, rokonok; Jahve fölkelt márc.20.,ápr.16.,júl.26.,aug.16.
AHMED (arab) dicséretre méltó jan.16.
AIRTONfebr.3.
AJÁD (magyar) márc.9.,szept.15.
AJÁNDOK (magyar) ajándék febr.17.,aug.7.
AJÁZ (magyar)
ÁJÁZ (magyar)
AJBARS (magyar)
AJKA (magyar)
AJNÁS (magyar)
AJTONY (török-magyar) arany, réz márc.13.,ápr.30.,jún.16.,júl.27.
AKÁCS (görög-latin-magyar) ártatlan; achát (féldrágakő) febr.27.,márc.31.,máj.8.,jún.22.
ÁKOS (török-magyar) fehér sólyom jan.2.,febr.27.,márc.31.,jún.22.
ALADÁR (magyar-török-német-iráni) testőrhadnagy, mindenben hatalmas, előljáró febr.20.,márc.11.,ápr.18.,20.,máj.26.,jún.29.
ALADDIN (arab) mesealak neve febr.9.
ALADIN (német) kis öreg febr.9.,ápr.20.,aug.8.
ALAJOS (latin-német) ld.: Lajos jún.21.,okt.17.
ALÁN (kelta-angol) szept.8.,okt.14.,nov.25.
ALAP (török-magyar) hős, dalia, vitéz márc.27.
ALARIK (német) mindenek uralkodója febr.9.,ápr.20.,aug.8.
ALÁRD (német) nemes, kemény okt.19.
ALATTYÁN (magyar)
ALBERT (német) nemes, fényes ápr.23.,aug.7.,24.,szept.5.,nov.15.
ALBÁN (magyar)
ALBIN (latin-német) fehér, nemes barát márc.1.,jún.22.,okt.26.
ALDÁN (skandináv) egyik ágon dán származású aug.31.,szept.6.
ALDÓ (német) nemes; tapasztalt jan.10.,ápr.15.,máj.31.
ÁLDOR (német-magyar) nemes uralkodó; öreg, tapasztalt febr.6.
ALDVIN (angol) régi barát máj.19.
ALEN (kelta) szept.8.,okt.14.,nov.25.
ALEX (görög) harcra kész férfi febr.9.,17.
ALEXANDER (görög) embereket védő febr.26.,márc.18.,máj.3.
ALEXIUS (görög) ld.: Alexander
ALFONZ (német) nemes, készséges, harcra kész jan.23.,aug.1.,2.,okt.30.
ALFONZÓ (német) nemes, készséges
ALFRÉD (német) szakértelem; tündér, tanács jan.15.,febr.15.,23.,júl.19.,aug.15.,28.,okt.28.,nov.16.
ALGERNON (normann-francia-angol) szakállas jan.1.
ALI (arab) fenséges, fennkölt aug.15.
ALMÁR (német) nemessége által híres márc.24.
ÁLMOD (magyar)
ÁLMOS (magyar-török-latin) álombeli, megálmodott; vétel; magasztos; álmos jan.1.,febr.20.
ALPÁR (török-magyar) hős márc.27.,szept.5.
ALVIÁN (orosz) barát máj.19.
ALVIN (német) ld.: Aldvin máj.19.
AMADÉ (latin) ld.: Amadeusz jan.28.,márc.30.,aug.10.
AMADEUSZ (latin) Szeresd az Istent! jan.28.,márc.30.,aug.10.
AMADÓ (latin) ld.: Amadeusz jan.28.,márc.30.,aug.10.
AMAND (latin) szeretetreméltó febr.6.,okt.26.
AMÁT (latin) szeretett
AMBOS (görög) ld.: Ambrus júl.19.,okt.16.,17.,dec.7.
AMBRÓ (görög) ld.: Ambrus júl.19.,okt.16.,17.,dec.7.
AMBRÓZ (görög) halhatatlan
AMBRUS (görög) halhatatlan júl.19.,okt.16.,18.,dec.7.
AMBUSTÁN (magyar)
AMERIGO (olasz) Amerika felfedezője
ÁMON (héber-egyiptomi) igazmondó, művész; elrejtett, titkos jan.14.,okt.4.
ÁMOR (latin) a szerelem istenének a nevéből febr.6.
ÁMOS (héber) terhet vivő, megrakott; erős, szilárd, bátor jan.14.
ANASZTÁZ (görög) a feltámadott jan.6.,8.,márc.10.,ápr.21.,27.,dec.25.
ANATOL (görög) napkeleti országból való júl.3.
ÁNCSA (magyar)
ANDOR (görög-magyar) férfi, férfias máj.17.,okt.9.
ANDERZ (német) ld.: András febr.4.,máj.21.
ANDOS (görög) ld.: András febr.4.
ANDRÁS (görög) férfi, férfias febr.4.,máj.21.,nov.10.,30.
ANDRÉ (görög-francia) ld.: András febr.4.,máj.21.,nov.10.,30.
ANGELUS (görög-latin) Isten követe, angyal máj.5.
ANGELUSZ (görög-latin) ld.: Angelus máj.5.
ANGUSZ (kelta) kivételes, kiváló, kiemelkedő
ÁNGYÁN (görög-latin-magyar) zsarnoki ápr.25.,nov.15.,dec.7.
ANICÉT (latin) legyőzhetetlen ápr.17.
ANÍZIUSZ (görög-latin) célravezető dec.30.
ANTAL (latin) herceg, fejedelem jan.17.,jún.13.,júl.5.
ANTIGON (görög) születésétől makacs; nemessége által kiemelkedő febr.23.
ANTON (latin) ld.: Antal jan.17.,jún.13.,júl.5.
ANTONIÓ (latin) felbecsülhetetlen értékű
ANTONIUS
ANTONIUSZ
ANTOS ld.: Antal jan.17.,jún.13.,júl.5.
ANZELM (német) az istenség védelme alatt álló ápr.21.
ÁNYOS (görög-héber-latin) ápr.25.,nov.15.,dec.7.
APOLLINÁR (latin) Apollóhoz tartozó jan.8.,júl.23.,szept.2.,okt.5.
APOLLÓ (görög-latin) Apollónak szentelt márc.8.,ápr.18.
APOR (magyar) nemzetségnév; atya; kicsiny febr.2.,dec.28.
APOSTOL (görög) követ, küldött, apostol jan.25.,jún.30.
APRÓD (magyar) apró; fegyverhordozó dec.28.
APSZIK (magyar)
ARACS (magyar) földművelő, szántó márc.8.
ARAD (magyar) úr márc.8.
ARAMISZ (francia) Alexandre Dumas névalkotása (a 3 testőr) márc.8.
ÁRBOC (magyar)
ÁRBOZ (magyar)
ARCHI (német) igazi, merész, hős férfi
ARCHIBALD (német) igazi, merész hős férfi márc.27.
ARDÓ (magyar) erdőt óvó jan.12.
ÁRKOS (magyar)
ARLÓ (magyar)
ARÉTÁSZ (arab-görög) fémműves; keresztény királyok okt.24.
ARIÁN (latin) arániai, hadriai márc.4.
ARIEL (héber) Isten oroszlánja, Isten tűzhelye ápr.11.,nov.10.
ARION (görög) gyors, erős febr.3.
ÁRISZ (görög-olasz) ápr.27..,aug.31.
ARISZTID (görög-latin) nemes származású ápr.27.,aug.31.
ARITON (görög) ld.: Arion febr.3.
ARKÁD (görög-latin) árkádiai jan.12.,nov.13.
ÁRKÁD (görög-magyar) ld.: Arkád jan.12.,nov.13.
ÁRKOS (magyar) árok jan.12.
ARLEN (ír-gall) biztosíték, zálog, ígéret
ARMAND (német-francia) hadi férfi ápr.7.,máj.10.,okt.26.
ÁRMIN (héber-latin) ld.: Áron ápr.7.,máj.10.,jún.2.,dec.28.
ARMOND (német) hadi férfi, nemes
ARNA (német) sas, uralkodó
ARNÓ (német) ld.: Arnold jún.18.,júl.18.,dec.1.
ARNOLD (német) sas, uralkodó jún.18.,júl.18.,dec.1.
ARNÓT (német-magyar) ld.: Arnold jún.18.,júl.18.,dec.1.
ÁROD (magyar)
ÁRON (héber) hegyi; ihletett, tisztánlátó, megvilágosodás ápr.2.,júl.1.
ÁRPÁD (magyar-iráni) árpa jan.5.,márc.31.,ápr.7.,dec.11.
ÁRPÁS (magyar)
ARSZLÁN (török) oroszlán jún.23.
ÁRTÁDI (magyar)
ARTEMON (görög) ép, egészséges okt.20.
ARTÚR (kelta-angol) medve; erős, mint a szikla jan.7.,22.,szept.1.,okt.20.,nov.15.,dec.11.
ÁRVÁD (magyar)
ARVÉD (skandináv) ld.: Arvid márc.13.
ARVID (skandináv) sas a viharban márc.13.,23.
ARZÉN (görög) erőteljes, férfias júl.19.,okt.30.
ASER (héber) szerencsés, kedvező dec.16.
ASZLÁR (magyar)
ASZPARUCS (magyar)
ASZTER (görög) csillag jan.17.,ápr.28.,aug.23.,okt.30.
ASZTRIK (német) kőrisfából készült nov.12.
ATA (török-magyar) apa nov.11.
ATÁD (török-magyar) apa nov.11.
ATAKÁM (magyar)
ATANÁZ (görög-latin) halhatatlan máj.2.,aug.14.,nov.26.
ATAS (magyar)
ATILLA (hun-gót-magyar) atyuska, apácska, szeretett apánk jan.7.,okt.5.
ATLASZ (görög) hegy ápr.6.
ATOS (török-magyar) apa márc.10.máj.22.,nov.11.
ATOSZ (francia) Alexandre Dumas névalkotása (a 3 testőr) márc.10.,nov.11.
ATTILA (hun-gót) atyuska, apácska, szeretett atyánk jan.7.,okt.5.
AUGUSZT (latin) magas rangú
AUGUSZTUSZ (latin) fennkölt, dicsőséges aug.3.,8.
AURÉL (latin) az Aurelius nemzetséghez tartozó; aranyos jan.15.,júl.15.,20.,27.,okt.5.,dec.2.
AURÉLIÁN (latin) az Aurelius nemzetséghez tartozó jún.16.,okt.20.
AVENÁR (héber) az Úr megsegít; apa, szövétnek júl.30.
AXEL (héber-dán-svéd) ld.: Absolon márc.2.,szept.2.
AZÁR (héber-görög) akit Jehova segít márc.20.,dec.16.

B

BABÓT (magyar)
BÁCS (török-magyar) méltóságnév jan.10.,jún.10.,nov.12.,dec.5.
BACSA (magyar)
BACSKÓ (magyar)
BACSÓ (magyar) ld.: Bács jan.10.,jún.10.,nov.12.,dec.5.
BAGAMÉR (szláv-magyar) Isten békéje febr.8.,nov.8.
BÁGYON (magyar)
BAJA (magyar)
BAJÁN (török-magyar) gazdag ápr.24.,dec.20.
BAJCSA (magyar)
BAJKA (magyar)
BAJNOK (magyar) bajnok, győztes márc.4.,jún.24.
BAJZÁT (magyar)
BAKÁCS (magyar) bak okt.7.
BAKSA (magyar-szláv) bak; regős okt.7.
BAKTA (magyar)
BALABÁN (török) karvaly; tekintélyes, hatalmas márc.23.,máj.20.
BALAJTÁR (magyar)
BALAMBÉR (német) híres + merész jan.26.,febr.23.,27.
BALÁR (török-magyar) apró, kis fióka jan.24.
BALASSA (magyar)
BALÁZS (latin-magyar) királyi febr.3.
BALDEMÁR (német) merész, bátor, herceg, híres
BALDÓ (német) merész febr.27.
BALDVIN (német-angol) bátor barát ápr.12.,júl.15.,aug.21.,okt.26.
BÁLINT (latin) erős, egészséges jan.7.,febr.14.,márc.16.,nov.3.
BALLÓ ld.: Barnabás jún.11.
BALMAZ (magyar) Jelentése ellenére létező név! nem létező febr.3.
BALTAZÁR (asszír) Baal isten óvja életét jan.6.,11.,jún.20.
BÁN (magyar) méltóságnév febr.12.,jún.5.,aug.28.
BANDÓ (görög) ld.: András júl.7.,nov.30.
BANDUR (magyar)
BÁNK (magyar) ld.: Bán márc.19.,21.,ápr.16.,máj.1.,júl.17.
BÁNOS (magyar) ld.: Bán jan.24.,ápr.16.
BARABÁS (arameus) Abbasz fia, az atya fia jún.11.
BARACS (magyar) ld.: Barabás, Barnabás márc.29.
BARANCS (magyar) márc.29.
BARAKON (magyar) aug.13.,22.
BARAKONY (magyar) aug.13.,22.
BARANGÓ (magyar)
BARANYA (magyar)
BARDÓ (német) csatabárd + farkas jún.10.
BARLA (magyar)
BARLÁM (görög) középkori regényhős nevéből nov.19.
BARNA (arameus) ld.: Barnabás jún.11.
BARNABÁS (arameus) a vigasztalás fia, a prófétai igéret fia jún.11.
BARNETT (angol) nemes ember, vezető, vezér
BARÓT (török-magyar) uraság, medve, menyét, nyest júl.15.,16.
BARS (magyar) bors jan.30.,júl.28.
BARSZ (török) párduc jan.30.,júl.28.
BARTA (arameus) ld.: Bertalan aug.24.
BARTAL (arameus) ld.: Bertalan aug.24.
BARTÓ (arameus) ld.: Bertalan aug.24.
BARTOLÓMEÓ (arameus) ld. még: Bertalan szántóvető, földműves
BARTON (angol) földműves, gazda aug.24.
BARTOS (arameus) ld. még: Bertalan földműves aug.24.
BARTYÁN (magyar)
BÁRUK (héber) áldott, szent, boldog aug.24.
BÁTA (magyar)
BATBAJÁN (magyar)
BATÓ (magyar) buzogány, bot; báty jún.17.,júl.31.,nov.2.
BÁTONY (magyar) jan.26.
BÁTOR (török-magyar) bátor febr.27.
BATU jún.17.,júl.31.,nov.2.
BATUR (magyar)
BATUS (magyar) báty jún.17.,júl.31.,nov.2.
BAZIL (görög-latin) királyi jan.2.
BAZSÓ (görög-latin) ld.: Bazil jan.2.,okt.1.
BEATUS (latin) boldog
BECEGŐ (magyar)
BECSE (török-magyar) kánya ápr.24.,szept.30.
BEDE (magyar)
BEDECS (magyar) máj.25.,okt.16.
BEDEG (magyar)
BEDŐ (magyar) máj.25.,okt.16.
BEKÉNY (török-magyar) meddő, terméketlen máj.14.,júl.10.,okt.7.
BEKES (magyar) béke máj.14.,júl.10.,okt.7.
BÉKÉS (magyar) békés
BEKŐ (magyar) márc.21.,dec.29.
BÉLA (magyar-szláv-német-héber) belső rész; ragyogó; előkelő; világot elnyelő ápr.13.,23.
BELÁR (magyar)
BELEND (magyar)
BELIÁN (szláv-magyar) fehér máj.13.
BELIZÁR (német) dec.17.
BEN (héber) jobbkezem gyermeke jan.3.
BENCE (latin) ld.: Vince márc.21.,júl.11.,aug.23.
BENDE (latin-magyar) ld.: Benedek márc.21.,ápr.14.,16.,máj.1.,júl.11.
BENDEGÚZ (hun-magyar) máj.7.,okt.10.
BENE (latin-magyar) ld.: Benedek márc.21.,ápr.14.,16.,máj.1.,júl.11.
BENEDEK (latin) Márciusban Sándorral és Józseffel együtt meleget cipel a zsákjában. áldott
márc.21.,ápr.14.,16.,máj.1.,júl.11.
BENEDIKTUSZ (latin) ld.: Benedek márc.21.,ápr.14.,16.,máj.1.,júl.11.
BENETT (latin) áldott, Istent dicsérő
BÉNI (héber-magyar) ld.: Benjámin márc.31.
BENIGNUSZ (latin) jóságos, kegyes, jóakaró febr.13.,máj.1.,nov.1.
BENJÁMIN (héber) a szerencse fia, szerencsés, boldog jan.3,márc.31.
BENKE (latin-héber) ld.: Benedek, Benjámin nov.1.
BENKŐ (latin-héber) ld.: Benedek, Benjámin jan.16.
BENNI (latin) áldott, Istent dicsérő, imádó
BENNÓ (német) több név önállósult becéző formája jún.16.,júl.27.,aug.3.
BENŐ (latin-héber) ld.: Benedek, Benjámin márc.31.
BENVENTÚNÓ (olasz) szerencsésen megérkezett, világrajött júl.15.
BERCEL (magyar) bércen (dombos, tüskén területen) túli rész márc.29.,jún.3.
BERE (magyar) önállósult becenév aug.14.
BEREC (latin-magyar) csúcs, magaslat jún.3.
BEREND (magyar) megadta magát dec.3.
BERENGÁR (német) medve + lándzsa máj.26.,jún.7.,okt.2.,nov.26.
BERÉNY (török-magyar) okt.6.,15.,19.
BERICS (magyar)
BERISZLÓ (szláv-magyar) Pribina dicsősége dec.14.
BERG (német) hegylakó
BERGER (francia) pásztor, juhász
BERKE (magyar)
BERKENY (magyar)
BERNÁRD (német) zord, félelmetes mackó máj.20.,jún.15.,júl.3.,24.,aug.19.,20.,szept.28.
BERNÁT (német) erős, mint a medve máj.20.,jún.15.,júl.3.,24.,aug.19.,20.,szept.28.
BERT (német) nemes, fényes
BERTALAN (arameus) Ptolemaiosz fia; szántó aug.24.
BERTOLD (német) pompával uralkodó jan.2.,febr.11.,márc.29.,júl.27.,nov.3.,dec.14.,
BERTON (angol) jóhírű
BERTRAM (német) ragyogó, holló jan.23.,24.
BERZENC (magyar)
BERZSIÁN (magyar) Lázár Ervin névalkotása aug.24.
BESE (török-magyar) karvaly, kánya jún.30.,okt.27.
BESZDED (magyar)
BESZTERÉD (magyar)
BESZTUR (magyar)
BETEN (magyar) júl.27.
BICSKE (magyar)
BIHAR (magyar)
BISE (magyar)
BOÁZ (héber) erős, gyors máj.22.
BOCSÁRD (magyar) erős védelmező; pohárnok jún.25.,okt.14.
BOD (magyar-török) ág, oldalág máj.28.,jún.15.
BODAJ (magyar)
BODÓ (magyar-német) több név önállósult becézése jan.2.,febr.2.
BÓDOG (magyar) gazdag, boldog jan.14.,febr.21.,máj.18.,jún.9.,júl.7.,nov.20.
BODOLA (magyar)
BODOMÉR (szláv-magyar) békében létezni dec.21.
BODONY (török-magyar) ág, oldalág aug.30.
BODOR (magyar) göndör okt.4.,nov.19.
BODROG (magyar)
BOGA (magyar)
BOGÁJ (magyar)
BOGÁT (szláv-magyar) gazdag szept.15.
BOGDÁN (szláv) Isten ajándéka szept.2.
BOGUMIL (szláv) Isten barátja jún.7.
BOJÁN (szláv) harc, küzdelem ápr.24.
BOJTA (török-magyar) gazdag ápr.24.,dec.20.
BOJTOR (magyar)
BOJTORJÁN (magyar) bojtorján (növény) ápr.24.,dec.20.
BOKOD (magyar)
BOLESZLÁV (szláv) dicsőség dec.14.
BOLDIZSÁR (asszír-babilóniai-német-magyar) ld.: Baltazár jan.6.
BOLIVÁR (délamerikai) febr.18.
BONAVENTÚRA (latin) Jó jövendő júl.14.,15.
BONGOR (magyar)
BONIFÁC (latin) a jó sors embere, jótevő ápr.24.,máj.14.,jún.5.,okt.25.,dec.19.
BÓNIS (latin) ld.: Bonifác ápr.24.,máj.14.,jún.5.,okt.25.,dec.19.
BONJÁK (magyar)
BORBÁS (görög-szláv) ld.: Barabás febr.19.
BORISZ (orosz-bolgár) harcos máj.2.,júl.24.,szept.15.
BOROCS (magyar) máj.2.,júl.24.,szept.15.
BOROSZLÓ (szláv) dec.14.
BOROTA (magyar)
BORS (magyar) bors jan.12.,márc.11.
BORSA (magyar) bors jan.12.,márc.11.
BORSOD (magyar)
BOTÁR (magyar) bot jan.27.
BOTOND (magyar) buzogányos harcos máj.16.,júl.28.
BOTTYÁN (görög-magyar) buzogány jan.25.
BOZDURGÁN (magyar)
BOZSIDÁR (szláv) ld.: Teodor nov.9.
BOZSÓ (szláv) nov.9.
BÖLÖJTE (magyar)
BÖKÉNY (török-magyar) erdős, erdős domb, dombhát dec.29.
BÖNGÉR (kun-magyar) máj.12.
BÖRZSÖNY (magyar)
BÖSZTÖR (magyar)
BRENDON (kelta) a tüzes hegy lakója júl.7.,nov.20.
BRONZ (szláv-görög) ld.: Ambrus
BRONZON (angol) barna fiú
BRÚNÓ (német) barna, barnamedve febr.2.,14.,máj.17.,okt.6.,11.
BRÚTUSZ (latin) nehézkes, esetlen, együgyű febr.2.,márc.4.
BUDA (magyar-szláv) békesség; követ; kunyhó; buzogány febr.19.,ápr.3.,máj.19.
BUDAMÉR (magyar)
BUJÁK (magyar)
BULCSÚ (magyar) búcsú, vérszerzódésben vért kibocsátó; vért keverő ápr.28.,máj.4.,jún.4.,nov.13.,dec.12.
BURZÁN (magyar)
BUSA (magyar)
BUZÁD (magyar) búza ápr.30.,okt.14.,dec.8.
BUZÁT (magyar) búza ápr.30.,okt.14.,dec.8.

C

CECIL (latin) a Caecilius nemzetséghez tartozó férfi, vak ápr.16.
CECILIÁN (latin) ld.: Cecil ápr.16.,jún.3.
CELESZTIN (latin) az égnek, Istennek szentelt ápr.6.,máj.19.,júl.27.
CENE
CÉZÁR (latin-etruszk) vág, hosszú, dús hajú jan.12.,febr.25.,márc.25.,ápr.15.,aug.27.,29.,szept.25.
CICERÓ (latin) borsó febr.9.
CIKÓ (magyar)
CIPORJÁN (latin) göndör hajú
CIPRIÁN (latin) ciprusi szept.16.,26.
CIRILL (görög-latin) az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt febr.9.,márc.18.,29.,júl.7.,17.
CIRJÁK (görög) az Úrhoz tartozó márc.16.,aug.8.
CIRJÉK (görög-magyar) ld.: Cirják márc.16.,aug.8.
CÍRUS (perzsa-görög-latin) uralkodó, Nap jan.31.,jún.16.,28.
COBOR (magyar)

Cs

CSABA (török-magyar) pásztor, kóborló ápr.12.,júl.6.,okt.6.,dec.5.
CSÁK (török-magyar) ütő márc.20.,okt.11.
CSALA (magyar)
CSANÁD (magyar) ápr.12.,máj.28.,szept.6.,dec.5.
CSÁT (török-magyar) csat ápr.6.
CSATÁD (magyar) csat; csata máj.25.,júl.8.
CSATÁR (magyar-szláv) várjobbágy, pajzskészítő júl.8.,29.
CSATÓ (magyar) csat júl.8.
CSEDŐ (magyar)
CSEGE (magyar) szög, cölöp júl.15.
CSEGŐ (magyar) júl.15.
CSEJTE (magyar)
CSEKE (török-magyar) húzó, vivő aug.26.,okt.31.
CSEKŐ (magyar) aug.26.,okt.31.
CSELE (magyar)
CSEME (magyar)
CSENGER (magyar) nov.7.
CSENTE (magyar)
CSÉPÁN (latin-szláv-magyar) ld.: István aug.16.,szept.2.
CSEPEL (magyar) sarjadékerdő máj.24.,dec.12.
CSERE (magyar)
CSERJÉN (szláv) fekete okt.25.
CSETE (magyar)
CSIKÓ (magyar) Nem a fiatal ló, hanem egy halfajta (csík) nevéből, főleg halászok viselték. jan.31.,máj.10.
CSITKI (magyar)
CSOBAJ (magyar)
CSOBÁD (török-magyar) ld. még: Csaba pásztor, kóborló ápr.12.,24.,júl.6.,okt.6.,dec.5.
CSOBÁN (török-magyar) pásztor aug.6.,szept.3.,8.
CSOBOR (magyar)
CSOLT (magyar) ld.: Solt márc.8.,13.
CSOMA (magyar) jan.1.,ápr.9.
CSOMBOR (magyar) csombor (növény) jan.1.,ápr.9.
CSOMOR (magyar) jan.1.,ápr.9.
CSONGOR (török-magyar) sólyom jan.13.,ápr.16.,17.
CSORNA (magyar)
CSÖMÖDÉR (magyar)
CSÖMÖR (magyar)
CSÖRKE (magyar)
CSÖRSZ (szláv-magyar) ördög; fekete bika jan.31.,máj.10.

D

DABAS (magyar)
DAGOBERT (német) ragyogó, mint a nap dec.23.
DAGOMÉR (német) híres, mint a ragyogó nap dec.23.
DAKÓ (magyar) ld.: Dávid márc.1.,jún.26.,dec.29.,30.
DALBERT (angol) büszke, kiváló dec.23.
DALIA (magyar) daliás termetű jan.5.,jún.27.
DALIBOR (cseh) Távol legyen a harc! júl.25.
DALLASZ (kelta) gyakorlott, ügyes, szellemes
DALTON (angol) völgyből való jan.5.,jún.27.
DAMASA (magyar)
DAMÁZ (görög) szelidítő, legyőző dec.11.
DAMJÁN (görög-latin) a népből származó; legyőző szept.26.,27.
DAMOS (görög-latin) ld.: Damján szept.26.,27.
DANCS (magyar)
DÁNIEL (héber) Isten a bírám jan.16.,febr.16.,júl.21.,24.,okt.10.,nov.23.,dec.11.
DANILÓ (héber-szláv) ld.: Dániel febr.16.,júl.21.,24.,okt.10.,nov.23.,dec.11.
DÁNOS (héber-magyar) ld.: Dániel febr.16.,júl.21.,24.,okt.10.,nov.23.,dec.11.
DANTE (latin) kitartó, állhatatos
DANUB (magyar)
DÁRIÓ (olasz) ld.: Dárius okt.25.,dec.19.
DÁRIUS (perzsa görög-latin) szilárdan tartó, hatalmas okt.25.,dec.19.
DARRELL (angol) közkedvelt, szeretett febr.16.,júl.21.,szept.26.
DARVAS (magyar)
DÁVID (héber) kedvelt, szeretett, összekötő, egyesítő, főember márc.1.,dec.29.,30.
DÉCSE (magyar) ld.: Géza febr.25.,26.,máj.8.,aug.6.
DÉDES (magyar)
DEJTÁR (magyar)
DEJTE (szláv-magyar) ápr.20.
DÉLCEG (magyar) délceg
DELI (magyar) Dalia, vitéz jan.5.,jún.27.
DELMÁR (latin) tengeri
DEME (görög) ld.: Demeter okt.8.,26.
DEMÉNY (görög-magyar) a népből származó, legyőző ápr.28.,szept.26.,27.
DEMETER (görög) a föld istennőjének ajánlott okt.8.,26.
DEMJÉN (görög-magyar) a népből származó, legyőző szept.26.,27.
DÉNES (görög) Dionüszosznak a bor és a szőlő istenének ajánlott ápr.6.,8.,okt.9.,dec.2.,26.,30.
DENGIZÉK (magyar)
DENGIZIK (magyar)
DENIEL (héber) ld.: Dániel júl.21.
DENTON (angol) völgyből való szept.26.,27.
DENVER (angol) a völgy szélének lakója máj.21.,júl.1.
DEODÁT (latin) ld.: Adeodát jún.19.,20.,26.,nov.8.
DERENGŐ (magyar)
DERS (szláv-magyar) méltóságnév márc.25.,dec.14.
DERZS (szláv-magyar) méltóságnév márc.25.,dec.14.
DÉS (magyar) ld.: Dezső máj.23.,dec.18.
DETRE (német) nép + hatalmas júl.1.,9.,aug.24.,dec.15.
DÉVA (magyar)
DÉVALD (német) nép + szorgos uralkodó, merész máj.21.,júl.1.
DEVECSER (magyar)
DEZMÉR (magyar)
DEZSÉR (latin-magyar) ld.: Dezső febr.11.,máj.23.,30.,nov.15.,dec.15.,18.
DEZSIDER (latin-magyar) ld.: Dezső febr.11.,máj.23.,30.,nov.15.,dec.15.,18.
DEZSŐ (latin-magyar) óhajtott, kívánt gyermek febr.11.,máj.23.,30.,nov.15.,dec.15.,18.
DIENES (magyar) ld.: Dénes ápr.6.,8.,okt.9.,nov.17.,dec.2.,26.,30
DIMITRIJ (orosz)
DIOMÉD (görög) Istentől elhatározott, Isten akarata szerint való márc.29.,aug.16.,szept.11.
DITMÁR (német) nép + híres jan.2.,máj.17.
DIZAVUL (magyar)
DOBOGÓ (magyar)
DOBOKA (magyar)
DÓKUS (magyar) önállósult becéző forma márc.1.,jún.26.,dec.29.,30.
DOMÁN (latin-magyar) ld. még: Domonkos köd; Istenhez tartozó; Istennek szentelt márc.9.,12.,aug.8.,dec.27.
DOMICIÁN (latin) a Domitius nemzetséghez tartozó; legyőző, meghódító máj.7.
DOMINIK (latin) az Úré, Istenek szentelt márc.9.,aug.4.,8.,okt.14.
DOMOKOS (latin) ld.: Domonkos márc.9.,aug.4.,8.,okt.14.
DOMONKOS (latin) az Istenhez tartozó, Istennek szentelt márc.9.,aug.4.,8.,okt.14.
DOMOS (latin) ld.: Domonkos márc.9.,aug.4.,8.,okt.14.
DONALD (skót-kelta) világ + hatalmas; bátor + férfias; uralkodó febr.9.,júl.7.
DONÁT (latin) Istentől ajándékozott febr.17.,júl.7.,aug.7.
DONÁTÓ (olasz) ld.: Donát febr.17.,júl.7.,aug.7.
DORIÁN (angol) dór férfi jan.22.,szept.19.
DORMÁN (besenyő) jan.22.,nov.30.
DORMÁND (magyar)
DOROG (magyar)
DOROZSMA (magyar)
DÓZSA (magyar) ld.: Dávid márc.1.,jún.26.,dec.29.,30.
DÖME (magyar) ld.: Demeter aug.4.,szept.27.,okt.25.
DÖMJÉN (magyar) ld.: Demjén szept.26.,27.
DÖMÖS ld.: Demeter aug.4.,szept.27.,okt.25.
DÖMÖTÖR (magyar) ld.: Demeter ápr.9.,okt.8.,26.
DUDÁN (magyar)
DUDAR (magyar)
DUKÁSZ (görög) vezér, vezető máj.19.
DUSÁN (délszláv) lélek márc.26.,ápr.9.,szept.7.
DZSINGIZ (magyar)

E,É

ÉBEN (héber) kő jan.5.,márc.10.,18.,okt.13.,nov.17.,dec.1.
ÉBENÉZER (héber) a segitség kősziklája
EBES (magyar)
ECSEG (magyar)
ECSELLŐ (magyar)
ECSER (magyar)
EDBERT (angol) kedvező, előnyös, sikeres márc.12.,ápr.24.
EDE (német-magyar) ld.: Edvárd jan.5.,márc.10.,18.,okt.13.,nov.17.,dec.1.
EDEKON (magyar)
ÉDEL (német) nemes, nemesi
EDELÉNY (magyar)
ÉDELMÁR (angol) nemes, híres
ÉDEN (héber) öröm helye
EDGÁR (angol) vagyon + dárda; birtokát lándzsával védő júl.8.,szept.10.,okt.13.
EDIZON (angol) Ádám leszármazottja
EDMOND (német) birtok védelmezője nov.16.,20.
EDÖMÉR (kun-magyar) jan.14.,febr.24.
EDUÁRD (angol-német) ld.: Edvárd márc.18.,okt.13.
EDVÁRD (német) a birtokát megőrző márc.18.,okt.13.
EDVIN (német) az örökös barátja okt.4.,12.
EFRAIM (héber) kettős termés, kettős örökség jan.28.,febr.1.,jún.9.,18.
EGBERT (német) kard + híres, fényes márc.12.,ápr.24.
EGMONT (német) fegyver + védő ápr.24.
EGON (német) híres, fényes, fegyver ápr.23.,24.,júl.15.,szept.1.
EGYED (görög-latin-magyar) pajzshordó; elsőszülött febr.17.márc.13.,ápr.23.,szept.1.
EKESE (magyar)
ELDON (német) tekintélyes
ELDVIN (angol) bölcs barát, tanácsadó
ELEAZÁR (héber) Istentöl megsegített
ELEK (görög-magyar) védő jan.12.,febr.11.,17.,júl.17.
ELEMÉR (finn-magyar) valaminek az eleje, vezetője febr.20.,28.,aug.25.,28.,okt.9.
ÉLESD (magyar)
ÉLI (héber) felemelés, felmagasztalás
ÉLIÁS (héber-görög) Jahve az én Istenem febr.16.,júl.20.,aug.20.
ELIÉL (héber) az én Istenem az Isten febr.16.,júl.20.,aug.20.
ELIHU (héber) Isten az Úr
ELÍGIUSZ (latin) kiválasztott dec.1.
ELIOT (angol) ld.: Éliás febr.16.,júl.20.,aug.20.
ELIZEUS (héber) Isten a szabadulás, Isten az üdvösség jún.14.
ELLÁK (német-török-magyar) tölgyfa; uralkodó jan.5.,jún.8.,júl.8.
ELLEK (magyar)
ELMÁR (német) mindenütt híres máj.29
ELMÓ (német) ld.: Elmár júl.29.
ELŐD (magyar) elsőszülött, ős jún.9.,júl.1.,okt.22.,dec.26.
ELTON (angol) öreg faluból való febr.16.,júl.20.,aug.20.
EMÁNUEL (héber) velünk az Isten márc.26.
EMIL (latin) versengő, vetélkedő márc.10.,máj.22.,28.,szept.11.,nov.12.
EMILIÁN (latin) az Aemilius nemzetségből származó márc.10.,szept.11.,nov.12.
EMŐD (magyar) csecsemő febr.17.,aug.5.,9.,13.
ENDRE (görög-magyar) férfi, férfias júl.17.,nov.30.
ÉNEÁS (görög-latin) a dicsért, a magasztalt, dicséretre méltó; félelmetes febr.27.,okt.30.,nov.7.
ENGELBERT (német) híres az angolok között júl.10.,nov.7.
ENGELHARD (német) vakmerő az angolok között márc.12.
ÉNOK (héber) a fölszentelt jún.7.
ÉNÓK (héber) ld.: Énok jún.7.
ÉNOS (héber) halandó
ENZÓ (olasz) ld.: Lőrinc júl.21.,aug.10.,szept.5.
EÖRS (magyar)
ERAZMUS (görög-holland) szeretett, kívánt jún.2.
ÉRD (magyar)
ERHARD (német) becsület + erős jan.8.,ápr.9.
ERIK (német) nagyrabecsült; becsületes uralkodó jan.24.,febr.9.,máj.18.,aug.21.,szept.10.
ERMIN (német) nemes harcos
ERNÁK (török-német) ld. még: Arnold férfi márc.25.
ERNESZT (német) küzdelem, helytállás jan.12.,júl.12.,13.,nov.7.
ERNŐ (német) küzdelem; komoly, határozott jan.12.,júl.12.,13.,nov.7.
ERNYE (görög-török) békés; férfi márc.25.
ERŐS (magyar) erős febr.9.,máj.18.
ERVIN (német) a hadsereg barátja; vadkan erejű jóbarát ápr.25.,26.,dec.24.
ESZTÁR (magyar)
ETE (magyar) a hetedik gyermek aug.1.,17.
ETELE (hun-magyar) ld.: Attila jan.7.,márc.10.,jún.2.,okt.5.
ETIL (magyar)
ETRE (német) határ, kerítés márc.10.,jún.2.
EUGÉN (görög-német) előkelő, nemes nemzetségből való jún.2.,júl.8.,nov.13.,dec.20.
EUSZTÁK (görög-latin) dús kalászú, termékeny ápr.14.,szept.20.
EUTIM (görög) bátor, vidám, bizakodó; nemes + tisztelet jan.20.
ÉVALD (német) jog és törvény szerint uralkodó júl.7.
EVARISZT (görög) derék, ügyes, legjobb okt.26.
EVERARD (német-angol) merész vadkan ápr.25.
EZÉKIÁS (héber) Isten megerősített
EZÉKIEL (héber) Isten erős, hatalmas; Isten erőssé tesz ápr.10.,19.
EZRA (héber) segítő
ÉZSAIÁS (héber) Isten az üdvösség júl.6.
ÉZSAU (héber) szőrös, bozontos, nyers, durva

F

FÁBIÁN (latin) a Fabius nemzetséghez tartozó jan.20.
FÁBIÓ (olasz) ld.: Fábiusz máj.11.,17.,júl.31.
FÁBIUSZ (latin) babtermelő; fabiai máj.11.,17.,júl.31.
FABÓ (latin-magyar) ld.: Fábián jan.20.,máj.17.
FABRÍCIÓ (latin) ld.: Fabríciusz máj.11.,júl.31.
FABRÍCIUS (latin) ld.: Fabríciusz máj.11.,júl.31.
FABRÍCIUSZ (latin) mesterség, műhely máj.11.,júl.31.
FAJSZ (magyar) falánk, torkos aug.23.,szept.1.,okt.31.
FAKÓ (magyar)
FALICS (magyar)
FARAGÓ (magyar)
FARKAS (magyar) farkas aug.23.,szept.1.,okt.31.
FAUSZTUSZ (latin) szerencsés febr.15.
FEDOR (görög-latin-német-orosz) ld.: Teodor júl.12.,nov.9.
FEJES (magyar)
FELICIÁN (latin) ld.: Félix jún.9.
FÉLIX (latin) boldog jan.14.,máj.18.,30.,júl.7.,9.,11.,12.,29.,aug.30.,szept.11.,nov.20.
FENCSE (magyar)
FERDINÁND (német) béke + merész máj.30.,jún.5.,okt.19.
FERENC (latin-olasz) francia jan.24.,29.,ápr.2.,máj.11.,jún.4.,16.,júl.14.,okt.4.,10.,dec.3.
FERNANDÓ (olasz) ld.: Ferdinánd máj.30.,jún.5.,okt.19.
FIDÉL (latin) hűséges ápr.24.
FILEMON (görög) barátságos, nyájas, szíves érzelmű márc.8.,nov.22.
FILIBERT (német) messze földön híres aug.20.
FILIP (angol) ld.: Fülöp febr.16.,máj.1.,11.,26.,jún.6.,aug.23.,szept.20.
FILOMÉN (görög) szeretett aug.11.
FINTA (magyar)
FIRMIN (latin) szilárd jellemű
FIRTOS (magyar)
FLAVIÁN (latin) a Flavius nemzetséghez tartozó, szőke febr.18.,dec.22.
FLÁVIÓ (olasz) ld.: Fláviusz febr.18.,dec.22.
FLÁVIUSZ (latin) nemzetségnév; szőke febr.18.,dec.22.
FLORENTIN (latin) firenzei, virágzó, tekintélyes szept.27.,nov.7.
FLÓRIÁN (latin) virágos, virágzó máj.4.
FLORIN (latin) ld.: Flórián máj.4.
FLÓRIS (latin) ld.: Flórián máj.4.
FODOR (magyar) göndör hajú aug.1.,szept.2.,okt.4.,25.
FOKSÁN (magyar)
FOLKUS (német-magyar-latin) nép + híres; vízityúk, szárcsa jún.17.,júl.20.
FONDOR (magyar)
FÓRIS (magyar) ld.: Flórián máj.4.
FORTUNÁT (latin) szerencsés jún.1.,júl.12.
FRANK (német) szabad ember okt.4.
FRANSZISZ (német) szabad
FREDERIK (német) békés, nyugodt márc.3.,júl.18.
FREMONT (német) szabad, kormányzó; nemes pártfogó okt.4.
FRIDOLIN (német) Isten oltalma alatt álló márc.6.
FRIGYES (német-magyar) béke + hatalom márc.3.,júl.18.
FRODÓ márc.6.
FÜLEG (magyar)
FÜLÖP (görög) lókedvelő febr.16.,máj.1.,11.,26.,jún.6.,aug.23.,szept.20.
FÜRGE (magyar) fürge

G

GÁBOR (héber) Isten embere, isten bajnoka febr.27.,márc.24.,szept.29.
GABOS (magyar) ld.: Gábor febr.27.,márc.24.,szept.29.
GÁBRIEL (héber) ld.: Gábor febr.27.,márc.24.,szept.29.
GÁL (kelta-magyar) kakas okt.16.
GALGA (magyar)
GALLUSZ (kelta) gall népbeli okt.16.
GÁLOS (magyar) ld.: Gál okt.16.
GAMÁLIEL (héber) Isten megjutalmaz jan.31.,jún.2.,szept.16.
GARA (török-magyar) héja; fekete febr.6.,szept.9.
GARFIELD (angol) háromszögletű mező ápr.19.,okt.7.
GARIBALD (német-angol) merész dárda; szerencsés gyarapodás
GÁSPÁR (perzsa-héber) kincset megőrző jan.5.,6.,aug.27.,dec.28.,29.
GASZTON (francia-német) ápr.24.
GAZSÓ (perzsa-héber) ld.: Gáspár jan.5.,6.,aug.27.,dec.28.,29.
GÉCSA (magyar) ld.: Géza febr.25.,26.,máj.8.,aug.6.
GEDE (magyar) ld.: Gedeon márc.28.,szept.1.,okt.10.
GEDEON (héber) harcos; aki kivág, ledönt (fát) márc.28.,szept.1.,okt.10.
GEDŐ (héber-magyar) ld.: Gedeon márc.28.,szept.1.,okt.10.
GEJZA (török-magyar) ld.: Géza máj.8.
GELÁZ (görög-latin) nevetős
GELEJ (magyar)
GELLÉN ld.: Kilián júl.8.,nov.13.
GELLÉRT (német) gerely + kemény jan.30.,ápr.23.,máj.13.,szept.24.,okt.16.
GELSE (magyar)
GEMINIÁN (latin) iker jan.31.,jún.2.,szept.16.
GERASZIM (görög-latin) tiszteletreméltó márc.5.
GEREBEN márc.16.
GERÉB (német-magyar) fényes dárda; községi bíró márc.16.
GERGELY (görög-latin) éberen őrködő jan.2.,febr.13.,márc.9.,12.,21.,máj.9.,25.,nov.17.
GERGŐ (görög-latin-magyar) ld.: Gergely jan.2.,febr.13.,márc.9.,12.,21.,máj.9.,25.,nov.17.
GERHÁRD (német) ld.: Gellért jan.30.,ápr.23.,máj.13.,szept.24,okt.16.
GERJÉN (görög-német-magyar) legidősebb fiútestvér, elöljáró okt.9.
GERMÁN (kelta-német-latin) dárda, kelevéz; édestestvér febr.21.,máj.7.,12.,28.,júl.31.,okt.11.
GEROLD (német) dárda + hatalom ápr.19.,okt.7.
GERŐ (görög-latin) ld.: Gergely jan.2.,febr.13.,márc.9.,12.,21.,máj.9.,25.,nov.17.
GERVÁZ (görög) aggastyán jún.19.
GERZSON (héber) az idegen, a száműzött febr.22.,júl.12.
GÉZA (török-magyar) méltóságnév; hercegfi febr.25.,26.,máj.8.,aug.6.
GIBÁRT (német) adakozó kedvű, erős jún.15.,aug.27.
GIDA (héber) ld.: Gedeon, Gideon márc.28.,szept.1.,okt.10.
GIDEON (héber) ld.: Gedeon
GILBERT (német) híres + túsz febr.4.,jún.6.,okt.24.
GILGAMES (sumér) öreg-ifjú okt.24.
GIRÓT (német-magyar) ld.: Gerold ápr.19.,okt.7.
GLENN (kelta-angol) völgyből való márc.28.,szept.1.,okt.10.
GOBERT (német) Isten segítsége révén híres jan.26.
GODÓ (német) ld.: Gotfrid jan.16.,máj.26.
GODVIN (skót-angol) Isten barátja máj.24.
GÓG (magyar)
GORDA (magyar)
GORDON (kelta-skót-angol) dombról való máj.10.
GORGIÁS (görög) szept.9.
GOTÁRD (német) ld.: Gothárd máj.4.,5.
GOTFRID (német) Isten oltalma alatt álló jan.13.,14.,16.,júl.9.,nov.8.
GOTHÁRD (német) Isten segítségével erős máj.4.,5.
GOTLIB (német) Isten gyermeke; Szeresd az Istent! márc.6.,jún.7.
GÖCÖL (magyar)
GŐDE (magyar)
GÖMÖR (magyar)
GRACIÁN (latin) kellemes, kedves, bájos jún.1.,dec.18.
GREGOR ld.: Gergely
GREGORI (görög) éber, szemfüles
GUJDÓ (német) erdőből származó jan.12.,15.,márc.30.,31.,máj.11.,szept.12.
GUSZTÁV (skandináv) a gótok támasza + harc jan.16.,ápr.14.,aug.1.,2.,8.
GUSZTIN (latin) magas rangú
GÜNTER (német) a harcosok seregének vezére okt.9.

Gy

GYÁRFÁS (görög-latin) idős férfi jún.19.,júl.6.
GYARMAT (magyar)
GYÉCSA (török-magyar) ld.: Géza febr.25.,26.,máj.8.,aug.6.
GYENES (magyar) ld.: Dénes dec.2.
GYOMA (magyar) okt.20.
GYÖMRŐ (magyar)
GYŐR (magyar)
GYÖRE (görög-latin-magyar) ld.: György febr.15.,21.,márc.9.,12.,ápr.23.,24.,máj.5.,9.,25.,júl.27.,nov.17.,dec.9.
GYÖRGY (görög-latin) földműves, gazdálkodó febr.15.,21.,márc.9.,12.,ápr.23.,24.,máj.5.,9.,25.,júl.27.,nov.17.,dec.9.
GYÖRK (görög-latin-magyar) ld.: György febr.15.,21.,márc.9.,12.,ápr.23.,24.,máj.5.,9.,25.,júl.27.,nov.17.,dec.9.
GYÖRKE (görög-latin-magyar) ld.: György febr.15.,21.,márc.9.,12.,ápr.23.,24.,máj.5.,9.,25.,júl.27.,nov.17.,dec.9.
GYÖRKÖN (magyar)
GYŐZŐ (magyar) ld.: Viktor győző, győztes febr.26.,máj.8.,júl.28.,nov.3.
GYULA (magyar) méltóságnév, a nádor elődje ápr.12.,máj.27.,jan.28.,jún.28.,júl.1.

H

HADÚR (magyar) had + úr júl.3.
HAJMÁS (magyar)
HAJŐ (magyar)
HALÁP (magyar)
HAMILKÁR (főníciai) Melkart istenség kegyessége, jóindulata nov.12.
HAMILTON (francia) kis hegyi faluból származó nov.12.
HAMLET (német) kicsi otthon márc.16.
HANNIBÁL (főníciai) Baal isten kegyelme máj.16.
HANNÓ (német) udvar; védelem aug.13.
HANZÁR (magyar)
HARALD (skandináv-német) szorgos uralkodó; hadsereg + merész okt.24.
HARGITA (magyar)
HARIM (héber) lapos orrú; odaszentelt febr.10.
HARKÁNY (magyar) harkály; méltóságnév szept.6.
HÁRKÁNY (magyar) ld.: Harkány szept.6.
HARLÁM (görög-orosz) örömtől ragyogó febr.10.
HARRI (angol) ld.: Henrik márc.2.,júl.13.
HARTVIG (német) merész a harcban jún.14.,aug.8.
HASSZÁN (arab) szép febr.23.
HEKTOR (görög) uralkodó jún.28.
HELIODOR (görög) a Nap ajándéka jún.3.,okt.3.
HÉLIOSZ (görög) Nap, Napisten jún.3.
HELMUT (német) védősisak + gondolkodás márc.16.
HENDRIK (német) ld.: Henrik jan.16.,25.,márc.2.,16.,júl.13.,15.
HENRIK (német) körülkerített birtokán uralkodó jan.16.,25.,márc.2.,16.,júl.13.,15.
HERALD (angol) hadsereg-parancsnok okt.24.
HERBERT (német) hadsereg + fény márc.16.
HERKULES (görög) Héra híres harcosa, akit Héra hív júl.14.
HERMAN (német) hadi férfi ápr.7.
HERMÉSZ (görög) beszél, megmagyaráz aug.28.
HERMIÁS (görög) ld.: Hermész jún.28.
HERMIUSZ (görög-latin) ld.: Hermész jún.28.
HERNÁD (magyar)
HEROLD (német) ld.: Harald okt.24.
HETÉNY (magyar) a hetedik gyermek aug.17.,szept.15.
HIADOR (görög-magyar) ld.: Heliodor júl.3.,okt.3.
HILÁR (latin) ld.: Hiláriusz jan.14.,márc.16.,aug.12.,okt.21.
HILÁRION (latin) ld.: Hiláriusz jan.14.,márc.16.,aug.12.,okt.21.
HILÁRIUSZ (latin) derűs, vidám, jókedvű jan.14.,márc.16.,aug.12.,okt.21.
HILMÁR (német) a harcban hírnevessé vált jan.13.
HIPPOLIT (görög-latin) a lovakat kifogó, eloldozó aug.13.
HIRÁM (héber) a legnemesebb, magas rangú jan.13.
HÓDOS (magyar) hódvadász nov.8.
HOHAT (magyar)
HOLLÓ (magyar) hollófekete hajú; holló febr.4.
HOMORA (magyar)
HONORÁT (latin) ld.: Honorátusz jan.16.
HONORÁTUSZ (latin) tisztelt, tiszteletben álló, tiszteletre méltó jan.16.
HONÓRIUSZ (latin) tiszteletre méltó jan.16.,ápr.24.,szept.30.
HONT (német-magyar) hadnagy, ifjú; kutyatartó, kutyabarát jan.9.,okt.11.,20.
HORÁC (görög-latin-német) ifjú, virágzó máj.3.
HORKA (magyar) méltóságnév szept.6.
HÓSEA (héber) üdvözítés, üdvözítő jún.22.,szept.1.
HŐS (magyar) hős
HÖVEJ (magyar)
HUBA (magyar) aug.19.nov.14.
HUBERT (német) szelleme által kiváló márc.20.,nov.3.
HUBERTUSZ (német-latin) ld.: Hubert márc.20.,nov.3.
HUGÓ (német) értelmes, intelligens ápr.1.,29.,júl.27.
HULPA (magyar)
HUMBERT (német) ereje által ragyogó; hírneves ifjú márc.25.
HUNOR (török-magyar) az onogur (hun) népnévből ápr.24.,szept.10.,30.,dec.30.
HURTOBE (magyar)
HÜLEK (magyar)
HÜMÉR (latin-magyar) hű, hűséges ápr.24.,nov.12.

I

IBRAHIM (arab-héber) ld.: Ábrahám Minden nép atyja jún.15.,aug.16.,okt.9.
IBRÁNY (arab-héber-magyar) ld.: Ábrahám, Ibrahim okt.9.
IDDÁR (magyar)
IGAR (magyar)
IGNÁC (latin) tűz febr.1.,júl.31.,szept.1.,okt.3.,17.,23.,dec.20.
IGOR (német-orosz) Yngvi isten segítségével oltalmazó szept.11.,nov.1.
IHAROS (magyar)
IKA (magyar)
IKLAD (magyar)
ILÁRION (latin-görög) ld.: Hiláriusz jan.14.,okt.21.
ILDEFONZ (német) harcra kész jan.23.
ILIÁN (görög-orosz) Nap okt.3.
ILIÁSZ (görög) Trója másik nevéből, az Ilionból nov.21.
ILLÉS (héber) ld.: Éliás febr.16.,júl.4.,20.
ILMÁR (német-finn) ld. még: Hilmár finn mondai hős nevéből febr.28.,jún.18.
IMBERT (német) nagy, hatalmas + ragyogó jan.15.
IMMÁNUEL (héber) Isten velünk van márc.26.
IMRE (német) hatalmas, híres, királyi; tevékeny uralkodó nov.5.
INCE (latin) senkinek sem ártó jan.8.,márc.12.,ápr.17.,jún.19.,júl.4.,28.,aug.11.,13.,dec.28.
INDÁR (magyar)
IPOLY (görög-magyar) a lovakat kifogó márc.10.,20.,aug.13.
IPOR (magyar)
IRÉNEUSZ (görög-latin) békés jún.28.
IRNIK (török) ld.: Ernák márc.25.
IRSA (magyar)
IRVIN (angol) a tenger barátja márc.25.
ISTVÁN (görög-latin-szláv-német-magyar) virágkoszorú aug.3.,16.,20.,szept.2.,7.,dec.26.
ISZLA (magyar)
ITEMÉR (magyar)
ITISZA (magyar)
ITLÁR (magyar)
IVÁN (héber-görög-latin-orosz) ld.: János jún.24.
IVÓ (német-szláv) tiszafa; az Iván szláv becézője máj.19.
IVOR (kelta-német-orosz-magyar) ld.: Igor úr, uralkodó; magyar nyelvújításkori szóalkotás szept.7.
IXION (görög) ixiai férfi márc.28.
IZAIÁS (héber) ld.: Ézsaiás júl.6.
IZÁR (magyar)
IZIDOR (görög) Ízisz egyiptomi istennő ajándéka jan.16.,márc.30.,ápr.4.,máj.11.,15.,dec.21.
IZMAEL (héber) Isten meghallgat ápr.25.
IZMÁN (héber) hűséges férj
IZOR (magyar) ld.: Izidor jan.16.,márc.30.,ápr.4.,máj.11.,15.,dec.21.
IZRAEL (héber) Isten harcosa; Isten uralkodjon febr.3.,5.
IZSÁK (héber) nevetés, tréfa, játék máj.15.,okt.19.
IZSÉP (magyar)
IZSIP (magyar)
IZSÓ (héber) ld.: Ézsau aug.26.

J

JÁCINT (görög-latin) a virág neve aug.17.,szept.11.
JÁFET (bibliai) kinyitó, szélesre kiterjesztő febr.5.
JAGELLÓ (lengyel-litván) a Jagelló királyi, fejedelmi család nevéből okt.13.
JAGORTA (magyar)
JAKAB (héber) sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép máj.1.,11.,júl.13.,25.,okt.13.,nov.27.,28.
JÁKÓ (héber-magyar) ld.: Jakab máj.1.,11.,júl.13.,25.,okt.13.,nov.27.,28.
JÁKOB (héber) ld.: Jakab (a név eredeti alakja) máj.1.,11.,júl.13.,25.,okt.13.,nov.27.,28.
JAKSI (magyar)
JAKUS (héber) ld.: Jakab máj.1.,11.,júl.13.,25.,okt.13.,nov.27.,28.
JÁMBOR (magyar) jámbor
JANEK (szláv) ld.: János jan.23.,27.,31.,febr.8.,24.
JANGORTA (magyar)
JÁNOS (héber-görög-latin) Isten kegyelme, Isten kegyelmes
jan.23.,27.,31.,febr.8.,24.,márc.8.,27.,28.,máj.6.,15.,16.,jún.12.,24.,26.,júl.12.,aug.9.,13.,19.,22.,29.,okt.8.,23.,25.,nov.24.,dec.27.
JANUÁR (latin) Janus istennek szentelt júl.10.,szept.19.
JARDÁR (magyar)
JÁRED (bibliai) leszármazott máj.1.
JÁRFÁS (görög-latin) ld.: Gyárfás jún.19.,júl.6.
JÁSON (héber-görög) ld.: Józsua márc.21.
JÁSZÓ (magyar)
JÁVOR (magyar) juharfa jún.19.,júl.6.
JÁZON (görög-német-magyar) gyógyulást hozó márc.21.
JEFTE (bibliai) amit Isten kinyit, akit Isten szabadon bocsát máj.1.
JELEK (magyar) uralkodó, király márc.31.,ápr.7.
JELES (magyar)
JENŐ (török) tanácsadó, bizalmi ember jún.2.,júl.2.,8.,13.,nov.13.,18.
JEREMI (héber-angol) ld.: Jeremiás máj.1.,jún.7.
JEREMIÁS (héber-görög-latin) Isten fölemel máj.1.,jún.7.
JERETÁN (magyar)
JERMÁK (orosz-görög) Hermész isten nevéből aug.28.
JERNŐ (magyar) ld.: Iréneusz márc.25.
JEROMOS (görög) szent nevű febr.8.,júl.20.,szept.30.
JETRÓ (héber) bölcs, tanácsos
JOÁB (héber) dicsőség az Úrnak máj.10.
JOACHIM (héber) ld.: Joakim márc.20.,ápr.16.,júl.26.,aug.16.
JOÁHIM (héber) ld.: Joakim márc.20.,ápr.16.,júl.26.,aug.16.
JOAKIM (héber) Jahve fölkelt márc.20.,ápr.16.,júl.26.,aug.16.
JÓB (héber) tűrő, üldözött; támadó, ellenség máj.10.
JOEL (héber) Jahve az Isten okt.19.
JOHANN (héber) Isten kegyes ajándéka
JÓNÁS (héber-görög-latin) galamb márc.29.,szept.19.,21.,nov.12.,18.,20.
JONATÁN (héber) Isten ajándéka aug.24.,dec.29.
JORDÁN (héber) lefelé folyó febr.13.,15.
JÓSIÁS (héber) Isten megsegít, gyógyít; akit az Úr támogat febr.16.,jún.22.,júl.6.
JÓTI (magyar)
JÓTÁM (héber) Isten tökéletes febr.13.,15.
JOZAFÁT (héber) Jahve ítél szept.16,nov.12.,14.
JÓZSEF (héber) Márciusban Sándorral és Benedekkel együtt meleget cipel a zsákjában. Isten gyarapítson; elveszi a gyalázatot
márc.17.,19.,ápr.7.,16.,máj.1.,aug.25.,27.,szept.18.
JÓZSIÁS (héber) Isten a védelmezőm febr.16.,jún.22.,júl.6.
JÓZSUA (héber) akinek a segítsége Istentől való; csodatevő, orvos, jövendőmondó, varázsló - a Jézus ugyanennek a névnek az alakváltozata jún.22.,szept.1.
JÓZSUÉ (héber) Isteni szabadítás, segítség, üdvösség, nagylelkűség, az Úr segít, megment jún.22.,szept.1.
JÚDA (bibliai) dicsért, akiért hálát adnak szept.1.
JUDÁR (magyar)
JUKUNDUSZ (latin) kellemes ember jan.8.,máj.29.
JULIÁN (latin) ld.: Juliánusz jan.9.,márc.8.,máj.22.
JULIÁNUSZ (latin) a Julius nemzetséghez tartozó; ragyogó; Jupiternek szentelt jan.9.,márc.8.,máj.22.
JÚLIUSZ (latin) Jupiternek ajánlott jan.9.,márc.8.,máj.22.
JUSZTIÁN (latin) ld.: Jusztusz ápr.14.,jún.1.,16.,júl.18.
JUSZTIN (latin) ld.: Jusztusz ápr.14.,jún.1.,16.,júl.18.
JUSZTUSZ (latin) igazságos, igazságszerető júl.14.,okt.18.,nov.10.
JUTALOM (magyar) jutalom
JUTAS (török-magyar) faló, nyelő jan.8.,febr.8.
JUTOCSA (török-magyar) ld.: Jutas jan.8.,febr.8.
JUVENÁL (latin) fiatal, ifjú máj.3.

K

KABA (magyar) ragadozó madár febr.19.
KABOS (héber-magyar) ld.: Jakab febr.19.,dec.25.
KADA (magyar) cövek, karó febr.4.,márc.2.,8.,10.
KÁDÁN (magyar)
KÁDÁR (magyar) kádár
KADARCS (magyar)
KADICSA (török-magyar) bolyongó, eltévedt márc.10.,11.
KADOCSA (magyar) ld.: Kadicsa márc.10.,11.
KADOSA (magyar) ld.: Kadicsa márc.10.,11.
KADUCSA (magyar) ld.: Kadicsa márc.10.,11.
KÁIN (héber) szerzemény, nyereség, tulajdon, alkotó, alapító, kovács, képmás márc.10.,máj.29.
KAJÁN (magyar)
KAJÁR (magyar)
KAJETÁN (latin) gaetai aug.7.
KAJDACS (magyar)
KAJDUM (magyar)
KÁJON (magyar)
KAJTOR (magyar)
KÁJUSZ (latin) örül, örvendezik febr.5.,ápr.22.
KÁL (török-magyar) megmaradt, öregember nov.8.
KALÁN (magyar)
KALANDÓ (magyar)
KALAZNÓ (magyar)
KÁLDOR (magyar) Vörösmarty Mihály névalkotása máj.19.,aug.27.
KÁLEB (héber) kutya, ugató, csaholó; bátor okt.13.
KÁLLÓ (magyar)
KÁLMÁN (török-magyar) maradék, életben matadt okt.13.
KÁLNOK (magyar)
KALOCSA (magyar)
KÁLOZ (magyar)
KALVIN (latin) kopasz
KÁMÁN (magyar)
KAMILL (latin) nemesi születésű fiúgyermek, aki az áldozatoknál szolgált júl.14.,18.
KAMILLÓ (latin) ld.: Kamill júl.14.,18.
KÁN (bibliai-török) ld.: Káin török méltóságnév márc.10.,máj.29.
KANDID (latin) fehér, fénylő, ragyogó márc.10.
KÁNÓ (magyar)
KANUT (skandináv) előkelő származású férfi jan.19.,júl.10.
KAPISZTRÁN (olasz-magyar) capestranoi márc.28.,okt.23.
KAPLON (török-magyar) ld.: Kaplony jan.12.
KAPLONY (török-magyar) tigris jan.12.
KAPOLCS (török-magyar) kun márc.24.,szept.29.
KAPOS (magyar)
KARACS (magyar)
KARA (török-magyar) fekete jan.16.,máj.28.,nov.8.
KARÁCSON (magyar) Karácsonykor született máj.13.,dec.18.,25.
KARÁD (török-magyar) ld.: Kara jan.16.,máj.28.,nov.8.
KARAKÓ (magyar)
KARANCS (magyar)
KARATÁN (magyar)
KARCSA (magyar) ld.: Kara jan.16.,máj.28.
KARDOS (török-magyar) ld. még: Kara kardos jan.3.,febr.23.,ápr.24.,júl.15.
KAREL (cseh) ld.: Károly jan.28.,márc.2.,szept.27.,nov.4.
KARION (görög) kariai jan.12.
KARL (német) ember, férfi
KÁRMÁN (német-magyar) szabad férfi, legény, derék ember aug.17.
KÁROLY (török-magyar) ld.: Karl Karvaly, turul jan.28.,márc.2.,szept.27.,nov.4.
KARSA (török-magyar) ld. még: Kara ölyv, sólyom, kánya, vércse jan.16.,máj.28.,júl.8.
KARTAL (török-magyar) kánya, sas márc.23.
KÁSZON (szláv-magyar) savanyú ízű patak ápr.24.,aug.13.
KASSZIÁN (latin) a Cassius nemzetséghez tartozó; üres, hiú aug.13.
KASZTOR (görög) hód; önmagát kitüntető júl.7.,nov.8.
KÁTA (magyar)
KATAPÁN (görög-magyar) feljebbvaló, kapitány márc.28.,okt.23.
KAZIMÍR (lengyel) békealapító; békebontó márc.4.
KÁZMÉR (lengyel-magyar) ld.: Kazimír márc.4.
KEÁN (magyar)
KECELE (magyar)
KEGEL (magyar)
KELED (magyar) nemzetségnév; göndör márc.15.,máj.1.
KELEMEN (latin) jámbor, szelíd márc.15.,ápr.22.,nov.23.
KELEMÉR (szláv-magyar) márc.15.,nov.23.
KELEN (latin) ld.: Kelemen márc.15.,ápr.22.,nov.23.
KELVIN (ír) keskeny folyó vidékéről származó jún.3.
KEME (magyar)
KEMECSE (magyar)
KEMENES (szláv-magyar) köves, kavicsos; kemencés aug.21.
KENDE (magyar) méltóságnév szept.1.,25.,okt.21.
KENESE (szláv-magyar) a király, vagy a herceg birtoka febr.15.,júl.10.,dec.13.
KENÉZ (német-magyar) herceg; király jan.19.
KERECSEN (szláv-magyar) kerecsencsólyom dec.5.,20.
KERENCS (magyar)
KERÉNY (latin) lándzsás ápr.4.,jún.4.
KERESZTÉLY (latin-magyar) Krisztushoz tartozó, keresztény ápr.3.,júl.27.,nov.12.,dec.20.
KERESZTES (magyar) ld.: Keresztély ápr.3.,júl.27.,nov.12.,dec.20.
KESZI (török-magyar) egy rész, darab jan.12.,jún.29.
KESZŐ (török-magyar) vágó; rész, darab, töredék jan.12.,jún.29.
KESZÜ (magyar)
KETEL (török-magyar) vezetékló, állatot megőrző jan.12.
KEVE (magyar) kövecske jún.29.
KEVEND (magyar)
KEVIN (kelta) kedves, szíves, nemes, szelíd, finom jún.3.
KILÉNY (kelta-magyar) ld.: Kilián júl.8.,nov.13.
KILIÁN (kelta) szerzetes júl.8.,nov.13.
KILIT (görög) a kiválasztott
KILITI (magyar)
KIRILL (latin-görög) ld.: Cirill febr.9.,14.,márc.18.,29.,jún.26.,júl.7.,17.
KITÁN (magyar)
KLAUDIUSZ (latin) sánta, béna jún.6.,nov.8.
KLEOFÁS (görög) az apa dicsősége, hírneve szept.25.
KLEON (görög) dicsőség, hírnév szept.25.
KLÉTUS (görög-latin) jó segítő ápr.26.
KOCSÁRD (német-görög) ld.: Gothárd meghívott, szívesen látott ápr.19.,máj.4.,5.,jún.7.
KOCSOL (magyar)
KOCSUBUR (magyar)
KOLBERT (angol) kiváló tengerész
KOLEN (kelta) erős, izmos, fiatal, férfias
KOLOS (latin-magyar) nemzetségnév, az iskolához tartozó, tanító, tanuló febr.5.,15.,márc.10.,jún.6.,okt.30.,nov.8.
KOLOZS ld.: Kolos febr.5.,15.,márc.10.,jún.6.,okt.30.,nov.8.
KOLOTA (magyar)
KOLTA (szláv) ld.: Miklós dec.6.
KOLUMBÁN (latin) galamb(tenyésztő) nov.21.,23.
KOLUMBUSZ (latin) galamb jún.9.
KOMÁROM (magyar)
KOND (magyar)
KONOR febr.14.,18.,19.,nov.26.,dec.14.
KONRÁD (német) merész + tanács febr.14.,18.,19.,ápr.20.,21.,jún.1.,nov.26.,dec.14.
KONSTANTIN (latin) Constantius családjához tartozó; szilárd, állhatatos, következetes márc.11.,ápr.12.,máj.21.,júl.27.
KONT (skandináv-magyar) előkelő júl.16.,okt.17.
KOPAJ (magyar)
KOPPÁND (magyar)
KOPPÁNY (török-magyar) nagy, győztes; méltóságnév jún.20.,júl.9.,okt.8.,23.
KORIDON (görög) búbos pacsirta máj.10.
KORIOLÁN (latin) Corioli városából származó márc.6.,szept.8.,nov.20.
KORNÉL (latin) somfa; szarv márc.3.,jún.2.,júl.3.,szept.13.,16.
KORVIN (latin) holló febr.6.
KÓSA (magyar) kos szept.7.,27.
KOZMA (görög) dísz, ékesség, dicséret, rend szept.26.,27.
KÖLCSE (magyar)
KÖLÖNTE (magyar)
KÖMLŐ (magyar)
KÖMÖRŐ (magyar)
KÖND (magyar)
KÖRMEND (magyar)
KÖTÖNY (török-magyar) lóra termett márc.20.,aug.7.
KÖVECS (magyar) kő, kövecske jan.8.,febr.22.,jún.29.
KRISTÓF (görög) Krisztust hordozó márc.15.,25.,máj.9.,júl.25.,okt.31.
KRISZTIÁN (latin) Krisztushoz tartozó, keresztény márc.13.,júl.27.,nov.12.,dec.20.
KRISZTOFER (görög-angol) ld.: Kristóf márc.15.,25.,máj.9.,júl.25.,okt.31.
KRIZOSZTOM (görög-latin) aranyszájú jan.27.,szept.23.
KRIZSÁN jan.27.,szept.13.
KULPA (magyar)
KUND (skandináv-magyar) előkelő származású; méltóságnév máj.29.,szept.1.,25.
KUNÓ (német) ld.: Konrád febr.19.,máj.29.,jún.1.
KURD (török) farkas aug.23.,szept.1.,okt.31.
KURSZÁN (török) nov.24.
KURT (német) ld.: Konrád febr.14.,18.,19.,ápr.20.,21.,jún.1.,nov.26.,dec.14.
KURSZÁN (török-magyar) keselyű nov.24.
KUSID (magyar)
KUSTÁN (magyar)
KUTHEN (magyar)
KUVRÁT (magyar)
KÜLTEGIN (magyar)
KÜRT (török-magyar) vihar febr.14.,19.
KÜRTGYARMAT

L

LABORC (szláv-magyar) hős párduc; más források szerint Anonymus névalkotása a hasonló folyónévből júl.23.,szept.30.
LADOMÉR (szláv-magyar) ld.: Vladimír cselvető júl.15.,nov.15.
LAJOS (német-francia) hírnév + háború aug.19.,25.,okt.10.,11.
LAMAR (német) világhírű
LAMBERT (német) országszerte híres ápr.16.,18.,jún.22.,szept.17.
LÁNDOR (magyar) ld.: Leander, Nándor febr.22.,27.,márc.13.
LANTOS (magyar) lantos febr.27.,júl.18.
LARION (latin-görög) ld.: Hiláriusz jan.14.,okt.21.
LÁSZLÓ (szláv) hatalom + dicsőség febr.27.,máj.4.,jún.27.,aug.8.,28.
LATAMÁS (magyar)
LAURENT (latin) babérral koronázott jan.14.,okt.21.
LÁZÁR (héber) Isten a segítőm febr.23.,nov.7.,dec.17.,27.
LÁZÓ (héber-magyar) ld.: Lázár febr.23.,nov.7.,dec.17.,27.
LEANDER (görög) a nép fia febr.22.,27.,márc.13.
LEBÉD (magyar)
LEGEND (magyar)
LEHEL (magyar) Rossz nyelvek szerint az Ő kürtjét fújták meg. kürtfúvó márc.26.,aug.2.,okt.16.
LÉL (magyar) kürtös, kürtfúvó márc.2.,ápr.9.,aug.2.,szept.7.,okt.16.
LELEZ (magyar)
LÉNÁRD (német) erős, mint az oroszlán nov.6.,26.
LEÓ (görög-latin) oroszlán febr.18.,20.,ápr.11.,19.,jún.12.,28.,júl.3.,17.,okt.10.,17.
LEON (görög-latin-francia) ld.: Leó febr.18.,20.,ápr.11.,19.,jún.12.,28.,júl.3.,17.,okt.10.,17.
LEONÁRD (német) ld.: Lénárd nov.6.,26.
LEONÁRDÓ (olasz) ld.: Lénárd nov.6.,26.
LEONIDÁSZ (görög) az oroszlán fia ápr.22.,jún.28.
LEONYID (orosz) ld.: Leonárd nov.6.,26.
LEOPOLD (német) merész a népben és a hadseregben; híres, hírneves nov.15.
LESTÁR (görög-magyar) ld.: Euszták márc.29.,júl.16.
LESZTER (angol) a hadseregből való
LEVEDI (török-magyar) nagy nemzetség; apró lény jún.18.,24.
LEVÉD (magyar) ld.: Levedi jún.18.,24.
LEVENTE (magyar) levő, létező febr.13.,jún.18.,24.,28.,nov.12.
LÉVI (héber) szövetség; csatlakozó; füzér, korona ápr.2.,júl.1.
LIBERÁTUSZ (latin) felszabadított aug.17.,dec.30.
LIBÉRIUSZ (latin) szabad dec.30.
LIBOR (latin) Liburiából származó férfi dec.30.
LIBÓRIUSZ (latin) ld.: Libor dec.30.
LIONEL (görög-latin-francia-angol) ld.: Leó, Leon febr.18.,20.,ápr.11.,19.,jún.12.,28.,júl.3.,17.,okt.10.,17.,nov.10.
LIPÓT (német) ld.: Leopold júl.22.,nov.15.
LÍVIUSZ (latin) nemzetségnév; ólomszínű, kékes szept.23.,nov.12.
LIZANDER (görög-latin) felszabadító férfi márc.13.
LÓNYA (magyar)
LORÁND (német) ld.: Lóránt jan.15.,aug.10.,szept.15.
LÓRÁNT (német) vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos jan.15.,aug.10.,szept.15.
LOTÁR (német) hírneves harcos jan.27.,ápr.7.,jún.15.,dec.30.
LŐRINC (latin) laurentumi; babérkoszorúval díszített júl.21.,aug.10.,szept.5.
LUCIÁN (latin) Lucius családjából származó jan.7.,máj.28.
LÚCIUSZ (latin) sugárzóan fényes; hajnalban született márc.4.,aug.5.,okt.19.,dec.3.
LUDAS (magyar)
LUDOVIK (német) híres a csatában
LUDVIG (német) híres a csatában
LUKÁCS (latin) lucaniai férfi febr.17.,okt.18.

M

MADOCSA (magyar)
MAGLÓD (magyar)
MAGNUSZ (latin) nagy növésű, magas termetű szept.6.
MAGÓCS (magyar)
MAGÓG (magyar)
MAGOR (magyar) magocska okt.8.
MAGYAR (magyar) magyar
MAJLÁT (magyar) máj.11.
MAJOS (magyar)
MAJS (magyar)
MAKABEUS (héber) kalapácsoló aug.1.
MAKÁR (görög-magyar) boldog jan.2.,15.
MAKÓ (magyar)
MAKSA (magyar)
MALAKIÁS (héber) angyal, Isten követe, küldöttje; az én küldöttem jan.14.,nov.3.
MANASSÉ (héber) az elfelejtett ember jan.28.
MANDEL (német) mandula márc.26.
MANFRÉD (német-normann) erélyes, férfias, védelmező jan.28.
MANÓ (héber) ld.: Mánuel márc.26.
MANSZVÉT (latin) szelíd, kegyes, nyájas febr.19.
MÁNUEL (héber) velünk az Isten márc.26.
MARCAL (magyar)
MARCELL (latin) ld.: Márk jan.9.,16.,ápr.26.,aug.14.
MARCIÁN (latin) ld.: Március febr.9.,jún.17.,júl.2.,okt.25.
MÁRCIUS (latin) Mars istennek szentelt jún.30.
MARIÁN (latin) a Marius nemzetséghez tartozó febr.9.
MARINUSZ (latin) tengeri márc.3.,szept.4.,nov.15.
MÁRIÓ (latin-olasz) ld.: Máriusz jan.19.
MÁRIUSZ (latin) férfi jan.19.,dec.31.
MÁRK (latin-német) Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt; határvidék, erdő védője ápr.25.,máj.25.,jún.18.,okt.7.
MARKÓ (latin-német) ld.: Márk jún.18.
MÁRKÓ (latin-német-olasz) ld.: Márk jún.18.
MÁRKUS (latin-német) ld.: Márk ápr.25.,máj.25.,jún.18.,szept.7.,okt.7.
MARÓT (szláv-magyar) Morva menti, morva márc.27.,szept.22.
MARSALL (francia) tábornok jan.9.,16.,ápr.26.,aug.14.
MARTIN (latin) ld.: Márton ápr.13.,nov.11.,12.
MÁRTON (latin) Mars istenhez hasonló, merész, bátor nov.11.,12.
MARTOS (latin) ld.: Márton ápr.13.,nov.11.,12.
MÁTÉ (héber) Jahve ajándéka szept.21.
MÁTYÁS (héber) Jahve ajándéka febr.24.,dec.8.
MAXIM (latin) nagy növesű, magas ápr.14.,máj.29.,jún.25.,aug.13.,nov.19.
MAXIMILIÁN (latin) ld.: Maxim márc.12.,aug.21.,okt.12.
MEDÁRD (latin-német) hatalmas + erős jún.8.
MEGYER (magyar) magyar ápr.17.,nov.13.
MELCHIOR (héber) ld.: Melhior jan.6.
MELHIOR (héber) királyi fény jan.6.
MÉNÁS (latin) erős, merész nov.11.
MENDEL (héber-német) ld.: Emánuel márc.26.
MÉNRÓT (magyar) a magyarság mondai ősapjának nevéből ápr.28.,aug.1.,nov.11.
MENYHÉRT (német) erős, merész jan.6.,aug.14.,22.,szept.7.
MERSE (szláv-magyar) béke, dicsőség aug.22.
METÓD (görög-latin) kutatás, nyomozás; csel, furfang febr.14.,márc.9.,júl.5.,7.,szept.18.
MIHÁLY (héber) Istenhez hasonló máj.8.,jún.19.,szept.29.
MIKÁN (magyar)
MIKE (görög) ld.: Miklós jan.15.,dec.6.
MIKEÁS (héber) Kicsoda olyan, mint Isten? jan.15.,aug.14.
MIKES (görög-magyar) ld.: Miklós szept.29.
MIKLÓS (görög) győzelem + nép márc.21.,szept.10.,25.,nov.13.,dec.6.
MIKÓ (görög-magyar) ld.: Miklós jún.19.,dec.6.
MIKSA (görög-magyar) ld.: Miklós márc.12.,okt.12.,dec.6.
MILÁN (szláv) kedves máj.19.,júl.18.,szept.11.
MILOS (szláv) nov.26.
MILTON (angol) a gyárvárosból származó máj.19.,júl.18.,szept.11.
MIRKÓ (délszláv) béke + dicsőség márc.3.,júl.18.
MIRON (görög) síró; kenet, illatos olaj dec.10.
MISA (héber) aki szereti Istent márc.12.,aug.14.,okt.12.,dec.6.
MISKE (magyar)
MIZSE (magyar)
MODESZTUSZ (latin) egyszerű, szerény ember febr.5.,jún.15.
MOHAR (magyar)
MONOR (magyar)
MÓR (latin) mór, szerecsen jan.15.,márc.20.,szept.4.,13.,22.,okt.25.,dec.4.
MORGAN (walesi) nagy + világos, tiszta; tengeren született, tengerész jún.9.,26.,aug.28.
MÓRIC (latin) mór, szerecsen jan.15.,márc.20.,szept.4.,13.,22.,okt.25.,dec.4.
MÓTUM (magyar)
MÓZES (héber-egyiptomi) a vízből kihúzott; fiú máj.16.,aug.28.,szept.4.,nov.4.,25.
MUHI (magyar)
MUNDZUK (magyar)
MUNKÁCS (magyar)
MUZSAJ (magyar)

N

NÁNDOR (magyar) dunai bolgár máj.30.,jún.5.,okt.19.
NAPÓLEON (olasz) nápolyi máj.7.,aug.15.
NARCISSZUSZ (görög-latin) nárcisz (virág) márc.18.,okt.29.
NÁTÁN (héber) Isten adta nov.9.
NÁTÁNAEL (héber) ld.: Nátániel nov.9.
NÁTÁNIEL (héber) Isten ajándéka nov.9.
NÁTOR (magyar)
NEMERE (székely-magyar) nyughatatlan, békétlen(kedő) dec.19.
NÉMÓ (görög) völgyből való ápr.12.,okt.29.,dec.22.
NÉRÓ (olasz) sötét, fekete febr.26.,szept.8.
NEPOMUK (cseh) cseh földről való máj.16.
NESZTOR (görög) mindig hazatérő febr.26.,szept.8.
NÉTUS (latin) Nith istennőhöz tartozó máj.2.
NÉTUSZ (latin) ld.: Nétus máj.2.
NEVÉKI (magyar)
NIKANDER (görög-latin) győztes férfi jún.17.
NIKÉTÁS (görög) győztes, diadalmaskodő jan.7.
NIKODÉMUSZ (görög-latin) a hadinép legyőzője márc.27.,aug.3.,dec.25.
NIKOLASZ (angol) ld.: Miklós márc.21.,szept.10.,25.,nov.13.,dec.6.
NIMRÓD (bibliai) lázadó, lázító ápr.28.,aug.1.,nov.11.
NOÉ (héber) nyugalom, vigasztalás ápr.22.,nov.18.,dec.24.
NOEL (latin-francia) karácsonykor született máj.13.,dec.25.
NÓNUSZ (latin) kilencedik gyermek márc.16.
NORBERT (német) északi fény jún.6.
NORISZ (angol) ld.: Normann jún.6.
NORMANN (angol) normann férfi, északi ember jún.6.
NORTON (angol) északi jún.6.
NORVARD (német) védekező az északi kapunál

Ny

NYAKAS (magyar)
NYAKÓ (magyar)
NYÁRÁD (magyar)
NYÉK (magyar) gyepü, határvidék, illetve: az itt lakó népcsoport tagja máj.5.,26.
NYIKOS (magyar)
NYILAS (magyar)

O

OBADIÁS (héber) Isten szolgája nov.19.
OBERON (francia-német) tündérek segítségével uralkodó jan.26.
OBERT (német) gazdag, vagyonos
ODILÓ (német) gazdag, vagyonos jan.1.,2.,júl.4.,7.,nov.18.
ODIN (német) mitológiai alak nevéből márc.23.,júl.2.
ODISSZEUSZ (görög) gyűlölt, gyűlölő; fényhozó jan.2.
ODÓ (német) vagyon, birtok júl.4.,7.,nov.18.
ÓDOR (német-magyar) ld.: Ulrik júl.4.
ODORIK (latin) egy jó ember fia
OGMÁND (magyar)
OGOTÁJ (magyar)
OGUZ (török-magyar) nyíl nov.4.
OKTÁJ (magyar)
OKTÁR (magyar)
OKTÁV (latin) nyolcadik gyermek márc.22.,aug.6.
OKTÁVIÁN (latin) Octavius nemzetségéhez tartozó; nyolcadik gyermek márc.22.,aug.6.
OLAF (skandináv) az ősök ivadéka júl.29.
OLAVI (finn) ld.: Olaf júl.29.
OLDAMUR (magyar) júl.29.
OLIVÉR (latin) olajfaültető márc.5.,júl.1.,11.,nov.21.
OMÁR (arab) jól beszélő, ékesen szóló szept.9.
OMPOLY (latin-magyar) ampelumi máj.14.
OND (török-magyar) régi; tizedik gyermek júl.17.
ONGA (magyar)
OPOS (magyar)
ORBÁN (latin) városi, római, finom, művelt, udvarias ember máj.25.,jún.29.,dec.19.
ORBÓ (latin-szláv) ld.: Orbán fűz jún.29.
ORDA (magyar)
OREN (héber) fenyőfa, epekedik, sóvárog
ORESZTÉSZ (görög) hegyi lakó jan.14.,nov.9.,dec.13.
ORFEUSZ (görög) szép hangú; szélvihar, sötét; árva febr.27.
ORION (görög) egy görög hitrege híres vadászának nevéből jan.14.
ORLANDÓ (német) vakmerő hős júl.15.,aug.9.,10.,szept.15.
ORMÁND (magyar)
ORMOND (német) tengerész
ORMOS (magyar) oromhoz hasonló, oromról származó febr.4.
OROS (latin-magyar) ld.: Orbán; Uros jan.17.,dec.19.
ORTA (magyar)
ORTON (angol) tengerpartról való
ORVIN (angol) lándzsás barát
OSZKÁR (német-ír-kelta) jó dárda; szarvast kedvelő febr.3.,márc.3.,júl.31.,dec.1.
OSZLÁR (török) jász férfiak febr.3.
OSSZIÁN (kelta-skót) balladai alak nevéből
OSZÁR (angol) Isteni dicsőség
OSZVALD (német) istenség + hatalom febr.19.,28.,aug.5.
OTELLÓ (angol) Shakespeare irodalmi névalkotása jan.16.
OTISZ (görög) éles hallású
OTMÁR (német) vagyon + híres nov.16.
OTTÓ (német) gazdag, vagyonos jan.16.,febr.23.,márc.23.,júl.2.,szept.22.,nov.18.
OTTOKÁR (német) birtokot megőrző febr.26.,ápr.2.,máj.8.,júl.2.
OVÍDIUSZ (latin) juh máj.6.
OZDOR (magyar)
OZMIN (német) istenség + barát máj.21.,aug.20.
OZONDUR (magyar)
OZOR (török-magyar) ld.: Uzor jan.16.
OZORA (magyar)
OZUL (magyar)
OZSVÁT (német-magyar) isténség + hatalom febr.19.,28.,aug.5.

Ö,Ő

ÖCSÉNY (magyar)
ÖCSÖB (magyar)
ÖCSÖD (magyar)
ÖDÖN (német) ld.: Eugén az öröklött birtokot megőrző nov.16.,20.
ÖGYEK (magyar)
ÖLLŐ (magyar)
ÖNED (magyar)
ŐRIZŐ (magyar) védő
ÖRKÉNY (török-magyar) férfi, hős, félelmet keltő; szabad, korlátok nélküli júl.15.
ÖRKÖND (magyar) ld.: Örkény júl.15.
ŐRÖS (magyar)
ÖRS (török-magyar) ember, férfi, hős júl.14.,szept.30.,okt.2.,nov.16.
ÖRSUR (magyar)
ÖSBŐ (magyar)
ŐZE (magyar)
ÖZSÉB (görög-latin) Istenfélő, jámbor jan.18.,20.,márc.5.,jún.20.,aug.14.,szept.26.,dec.16.

P

PADÁNY (magyar)
PÁK (magyar)
PAKS (magyar)
PÁL (latin) kicsi, kis termetű férfi jan.15.,18.,25.,febr.10.,22.,ápr.1.,28.,jún.26.,29.,30.,okt.19.
PALMER (latin) pálmatulajdonos; zarándok jan.15.,18.,25.,febr.10.,22.,ápr.1.,28.
PAMFIL (görög) közkedvelt jún.1.
PANTALEON (görög) könyörületes; oroszlán júl.27.
PARABÓCS (magyar)
PÁRIS (görög) mitológiai eredetű név márc.17.,ápr.28.,aug.5.
PASZKÁL (latin-görög-héber) húsvét febr.11.,máj.14.,17.,27.
PATA (magyar)
PATONY (magyar) febr.21.,ápr.28.
PATRÍCIUS (latin) rómainak született nemes márc.17.,ápr.28.
PATRIK (latin-ír) ld.: Patrícius márc.17.,ápr.28.
PÁVEL (orosz) De sötét van itt bent Pável, világíts a zseblámpável! kicsi, kis termetű
jan.15.,18.,25.,febr.10.,22.,ápr.1.,28.,jún.26.,29.,30.,okt.19.
PÁZMÁN (szláv-magyar) akit felismertek, lelepleztek aug.30.
PÉCS (magyar)
PEDRÓ (spanyol) ld.: Péter márc.17.
PELÁGIUSZ (görög-latin) tengerész, tengeri utazó máj.4.,jún.9.,26.,aug.28.,okt.8.,dec.19.
PELBÁRT (latin-magyar) máj.27.,aug.21.,szept.28.
PELLEGRIN (latin-magyar) jövevény, zarándok máj.2.,16.
PENTELE (görög-magyar) könyörületes; oroszlán júl.27.
PERIKLÉSZ (görög) nagyon híres júl.8.
PERJÁMOS (görög-magyar) megvásárolt; király máj.28.,jún.9.
PETEND (magyar)
PÉTER (héber-görög-latin) kőszikla; orvos, gyógyító, jövendőmondó
jan.25.,28.,31.,febr.21.,22.,23.,ápr.27.,29.,máj.8.,jún.2.,16.,29.,aug.1.,szept.9.,okt.19.,nov.16.,18.,26.,dec.4.,9.,21.
PETŐ (héber-görög-latin) ld.: Péter
jan.25.,28.,31.,febr.21.,22.,23.,ápr.27.,29.,máj.8.,jún.2.,16.,29.,aug.1.,szept.9.,okt.19.,nov.16.,18.,26.,dec.4.,9.,21.
PETRES (görög-latin) kő; edzett férfi máj.31.
PETRÓNIUSZ (görög-latin) kő; edzett férfi máj.31.
PETUR (héber-görög-latin-magyar) ld.: Péter márc.17.
PETÚR (héber-görög-latin-magyar) ld.: Péter márc.17.
PIER (francia)
PILÁDÉSZ (görög-latin) kapus, kapuhoz tartozó dec.9.
PILIS (magyar)
PIRAMUSZ (babilóniai-görög) jún.9.
PIUSZ (latin) szelíd, jámbor, kegyes, béketűrő ápr.30.,máj.5.,júl.11.,aug.21.,szept.3.
PLACID (latin) szelíd, csendes, békés, barátságos júl.11.,okt.5.
PLATON (görög) széles vállú ápr.4.,júl.22.
PÓKA (magyar)
POLIDOR (görög) adakozó, bőkezű ápr.10.
POLIKÁRP (görög-latin) bő gyümölcsöt termő jan.26.,febr.23.
PONGOR (görög-latin-magyar) ld.: Pongrác máj.12.
PONGRÁC (görög-latin) minden erő, hatalom máj.12.
PORFIR (görög) bíborszínű febr.26.
PÓS (magyar)
PÓSA (magyar) kicsi jan.15.,18.,25.,febr.10.,22.,ápr.1.,28.,jún.26.,29.,30.,okt.19.
PÖSZE (magyar)
PÖTÖLÖN (magyar)
PRÍMUSZ (latin) elsőszülött fiú jún.9.
PUNGÚR (magyar)

R

RABÁN (német-szláv) holló; hős febr.4.
RÁDA (magyar)
RADAKUND (magyar)
RADAMESZ (irodalmi) az egyiptomi hadvezér Verdi 'Aida' című operájából (Az Aida magyarországi ősbemutatója 1875.ápr.10-én volt.) ápr.10.
RADISZLÓ (szláv-magyar) vidám dicsőség ápr.17.
RADÓ (szláv-német) több név becéző formájából ápr.17.
RADOLF (angol) jogtanácsos, ügyvéd; farkas
RADOMÉR (szláv-magyar) vidám + béke jún.21.
RADOS (szláv-magyar) önállósult becéző forma nov.7.
RADOVÁN (szláv-magyar) önállósult becéző forma nov.7.
RADVÁNY (szláv-magyar) ld.: Radován nov.7.
RAFAEL (héber) Isten meggyógyít jún.20.,szept.29.,okt.24.
RÁFIS (héber) ld.: Rafael jún.20.,szept.29.,okt.24.
RAJKA (magyar)
RAJMOND (német) ld.: Rajmund jan.7.,23.,júl.4.,aug.31.
RAJMUND (német) okos védő jan.7.,23.,júl.4.,aug.31.
RAJNALD (német) isteni vezetésre támaszkodó uralkodó; aki a tanácsban tevékenykedik jan.12.,febr.9.,aug.18.
RAJÓ (magyar)
RÁKOS (magyar)
RALF (német-angol) farkas; oltalmazott, védett ápr.17.,jún.21.,nov.7.
RAMOCSA (magyar)
RAMÓN (német-spanyol) okos védelmező júl.4.
RÁPOLT (német) merész tanácsadó nov.29.
RÁTOLD (német) aki a tanácsban tevékenykedik nov.2.
RAUL (német-francia) dicső farkas ápr.17.,nov.7.
RAZMUS (görög-latin-német) óhajt, kíván jún.2.
RÁZON (magyar)
RÁZSOLY (szláv-magyar) ápr.17.,júl.23.
RÁZSONY (szláv-magyar) ápr.17.,júl.23.
REDMOND (teuton-német) tanácsadó; vezető, védő, oldalmazó
REGINALD (német) aki a tanácsban tevékenykedik febr.12.,jún.5.,dec.4.
REGŐ (magyar) jún.5.,aug.2.
REGÖLŐ (magyar)
REGÖS (magyar) regős aug.2.
REGŐS (magyar) regős aug.2.
REJNHOLD (német) aki a tanácsban tevékenykedik
REMIG (latin) hajós, evezős okt.1.
RÉMUS (latin) ld.: Rémusz okt.1.
RÉMUSZ (latin) Romulusz ikertestvére okt.1.
RENÁTÓ (latin-olasz) újjászületett szept.2.,okt.6.,nov.12.
RENÁTUSZ (latin) ld.: Renátó szept.2.,okt.6.,nov.12.
RENÉ (francia) ld.: Renátó szept.2.,okt.6.,nov.12.
RETEL (magyar)
RÉVA (magyar)
REX (latin) király febr.9.,17.
RÉZMÁN (német) ld.: Erazmus jún.2.
REZSŐ (magyar) nyelvújításkori névalkotás a Rudolf helyettesítésére ápr.17.,okt.12.,17.,nov.7.
RICHÁRD (német) erős fejedelem febr.7.,ápr.3.,szept.18.,nov.15.
RIHÁRD (német-magyar) ld.: Richárd
RINALDÓ (olasz) ld.: Rajnald febr.9.,aug.18.
RÓBERT (német) fényes hírnév febr.4.,ápr.29.,máj.13.,jún.7.,júl.17.,szept.17.
ROBERTÓ (olasz) ld.: Róbert febr.4.,ápr.29.,máj.13.,jún.7.,júl.17.,szept.17.
ROBIN (német-francia-angol) ld.: Róbert febr.4.,ápr.29.,máj.13.,jún.7.,júl.17.,szept.17.
ROBINZON (angol) Robin gyermeke; fényes hírnév febr.4.,ápr.29.,máj.13.,jún.7.,júl.17.,szept.17.
RODERIK (német) dicsőséges uralkodó márc.13.,okt.30.,31.
RODION (görög) rhodoszi; rózsa okt.7.
RODRIGÓ (német-spanyol) híres uralkodó márc.13.,okt.30.,31.
ROKKÓ (olasz) ld.: Rókus aug.16.
RÓKUS (latin-német) kiabál, ordít, üvölt aug.16.
ROLAND (német) vakmerő hős júl.15.,aug.9.,10.,szept.15.
ROLF (német) ld.: Rudolf ápr.17.,júl.27.,okt.17.,nov.7.
ROMÁN (latin) római, latin férfi febr.28.,máj.22.,aug.9.,nov.18.
RÓMEÓ (olasz) Rómába zarándokló; római febr.7.,jún.19.,okt.1.,
ROMUALD (német) dicsőséges uralkodó febr.7.,jún.19.
ROMULUSZ (latin) Róma alapítója, a város névadója, Rémusz ikertestvére júl.6.,szept.5.,okt.13.
ROMVALD (német) ld.: Romuald febr.7.,jún.19.
RONALD (skót-angol) erős uralkodó febr.9.,aug.18.
RONI (izraeli) ujjongj, örvendj, vígadj
ROVA (magyar)
ROVÁSLÓ (magyar)
RUBEN (héber) Íme, fiú! ápr.6.
RUDOLF (német) dicső farkas ápr.17.,júl.27.,okt.17.,nov.7.
RÚFUSZ (latin) vörös hajú nov.21.,dec.28.
RUGACS (magyar)
RUPERT (német) fényes hírnév márc.7.,27.,máj.15.
RUSZLÁN (török-orosz) oroszlán júl.17.
RUSZTEM (perzsa) vidéki okt.9.,nov.10.

S

SÁD (magyar)
SAJÓ (magyar)
SALAMON (héber) békés, szelíd febr.8.,márc.13.,szept.28.,okt.17.,24.
SALLÓ (magyar)
SALVADOR (latin) megmentő febr.8.,márc.13.,szept.28.,okt.17.,24.
SÁMSON (héber) nap fia, fényes, erős, napos jún.27.
SAMU (héber) ld.: Sámuel febr.16.,aug.20.,21.,okt.10.
SÁMUEL (héber) Isten meghallgatott febr.16.,aug.20.,21.,okt.10.
SÁNDOR (görög-német-török) Márciusban Józseffel és Benedekkel együtt meleget cipel a zsákjában. az embereket vagy az emberek ellen oltalmazó; akarat jan.15.,febr.26.,márc.18.,ápr.23.,máj.3.,okt.11.
SÁP (magyar)
SAUL (héber) kért, kikövetelt jan.25.,okt.20.
SEBASTIAN (görög) ld.: Sebestyén jan.20.
SEBES (magyar-latin-görög) ld.: Sebestyén gyors jún.7.
SEBESTYÉN (latin-görög) Sebastia városából való; magasztos, felséges jan.20.
SEBŐ (latin-görög-magyar) ld.: Sebestyén jan.20.,ápr.12.,24.,aug.29.,szept.19.,dec.5.,30.
SEBŐK (latin-görög-magyar) ld.: Sebestyén jan.20.,dec.30.
SEBŐS (magyar)
SEDÉKIÁS (héber) Isten igazsága jan.20.
SEJBÁN (magyar)
SELDEN (angol) szirti, völgyből való
SELTON (angol) városszéli
SEMJÉN (héber-magyar) meghallgattatás okt.8.
SENYŐ (magyar)
SEREMÁS (magyar)
SILÁS (latin) kívánt, kért júl.13.
SIMEON (héber) meghallgattatás jan.5.,febr.18.,márc.24.,ápr.21.,máj.24.,jún.1.,okt.8.
SIMON (héber) ld.: Simeon jan.5.,febr.18.,ápr.24.,máj.16.,24.,okt.28.
SION (héber) napsütötte hely; erősség, vár; száraz hegyvidék jan.5.,febr.18.,ápr.24.,máj.16.,24.,okt.28.
SOBOR (magyar)
SOLT (török-magyar) ld.: Zsolt méltóságnév (szultán) márc.13.
SOLYMÁR (magyar) sólyomtenyésztő szept.25.
SÓLYOM (magyar) sólyom szept.25.
SOM (magyar) som (növény) júl.3.,szept.16.
SOMA (magyar) ld. még: Kornél som júl.3.,szept.16.
SOMLÓ (magyar)
SOMODOR (magyar)
SOMOGY (magyar)
SORMÁS (magyar)
SÖJTÖR (magyar)
STEFÁN (görög) győzelmi korona aug.3.,16.,20.,szept.2.,7.,dec.26.
SUDÁR (magyar) sudár
SUR (magyar)
SURÁNY (török-magyar) méltóságnév jan.22.,24.
SURD (török) herceg jan.22.,24.
SURORÓ (magyar)
SÜKÖSD (latin) ld.: Szixtusz ápr.3.
SÜLLŐ (magyar)
SÜMEG (magyar)

Sz

SZABIN (latin) szabinok népéhez tartozó febr.9.,aug.29.,dec.7.,11.,30.
SZABOLCS (magyar) (meg)szab (megállapít értelemben) júl.17.,28.,szept.19.
SZADA (magyar)
SZAJOL (magyar)
SZAKOCS (magyar)
SZALÁRD (szláv-magyar) júl.17.
SZALÉZ jan.24.,29.
SZALÓK (török-magyar) jan.24.,29.,máj.17.
SZALVÁTOR (latin) megváltó, üdvözítő márc.18.,aug.5.
SZALVIUSZ (latin) sértetlen, ép okt.28.
SZÁMÓ (magyar)
SZANISZLÓ (szláv) állandó dicsőség ápr.11.,máj.7.,nov.13.
SZAPÁR (magyar)
SZATMÁR (török-magyar) elad, kereskedik ápr.11.
SZEBÁLD (német) győzelem; tenger + merészség aug.19.
SZEBASZTIAN (latin) ld.: Sebestyén jan.20.
SZECSŐ (török-magyar) választott, elhívott márc.1.
SZÉKELY (magyar)
SZELEMÉR (magyar) szülött, utód febr.8.
SZELESTÉNY (szláv-magyar) falusi szept.12.
SZELIM (héber-arab) ld.: Salamon szept.28.
SZEMERE (magyar-török) szemecske, kistermetű; rontó, pusztitó febr.23.,máj.26.
SZEPES (magyar)
SZERÁF (héber-német) tündöklö, nemes okt.12.
SZERAFIN (héber-német) ld.: Szeráf okt.12.
SZERÉNUSZ (latin) derűs, vidám jún.28.,aug.2.,16.,szept.14.
SZERGIUSZ (latin) megőrző, gondozó, felügyelő, vigyázó szept.8.,9.,okt.7.,8.
SZERVÁC (latin-német-magyar) megszabadított máj.13.
SZEVÉR (latin-török-magyar) komoly, szigorú; mormota jan.8.,febr.1.
SZEVERÉD (német-magyar) ld.: Szigfrid febr.15.
SZEVERIN (török-magyar-latin) mormota jan.8.,okt.23.
SZIDOR (szláv) ld.: Izidor jan.15.,16.
SZIGFRID (német) győzelem + béke febr.15.,aug.22.
SZIGMUND (teuton-német) a győztes védelmező
SZILÁGY (magyar)
SZILAMÉR (magyar) ld.: Szelemér jún.20.
SZILÁRD (latin-magyar) ld.: Konstantin márc.11.,ápr.12.,dec.14.
SZILAS (latin-magyar) ld. még: Szilvánusz szil(fa) júl.13.
SZILVÁNUSZ (latin) erdő febr.6.,18.,20.,márc.8.,máj.4.,júl.10.,13.,aug.24.,nov.12.,dec.2.
SZILVESZTER (latin) erdei, erdő mellett lakó nov.26.,dec.31.
SZILVIÓ (olasz) ld.: Szilviusz nov.3.
SZILVIUSZ (latin) erdő nov.3.
SZINDBÁD (indiai) júl.25.
SZÍRIUSZ (latin) szíriai ember jan.22.
SZITTYA (magyar)
SZIXTUSZ (görög-latin) sima, finom márc.28.,ápr.3.,6.,aug.6.,7.
SZOFRON (görög) értelmes, okos, helyesen gondolkodó márc.11.
SZÓKRATÉSZ (görög) szerencse, erő nov.28.
SZÓLÁT (szláv-magyar) júl.13.,17.
SZOLÓN (görög) bölcs, okos máj.17.,nov.13.
SZÓRÁD (szláv) júl.13.,17.
SZOVÁT (szláv-magyar) erős, hatalmas júl.13.
SZŐNY (magyar)
SZÖRÉND (török-magyar) ld.: Szörény jan.8.,okt.23.
SZÖRÉNY (török-magyar) ld.: Szeverin szeretett jan.8.,okt.23.
SZTANISZLÁV (szláv) dicsőséges
SZUBOTÁJ (magyar)
SZÚDAK (magyar)

T

TABAJD (magyar)
TACITUSZ csendes, hallgatag febr.25.
TADDEUS (héber-görög) Isten adta; bátor szívű, elszánt, merész jan.24.,júl.26.,okt.28.
TÁDÉ (héber-görög) ld.: Taddeus jan.24.,júl.26.,okt.28.
TAKACS (magyar)
TAKSONY (török-magyar) jóllakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj ápr.6.,aug.24.,nov.29.
TALABÉR (török-magyar) ld.: Talabor júl.25.
TALABOR (török-magyar) egyes források szerint Vörösmarty névalkotása csatamén; kerékhez használt szerszám júl.25.
TALAMÉR (szláv-magyar) távol, béke jan.5.,júl.15.
TALBOT (angol) véreb júl.25.
TÁLTOS (magyar) táltos jan.5.
TAMÁS (arameus-görög) iker, csodálatos jan.28.,márc.7.,jún.22.,júl.3.,6.,aug.25.,szept.22.,okt.2.,dec.21.,29.
TANA (magyar)
TANKRÉD (német) gondolkodó, tanácsadó máj.6.,júl.6.
TANNU (magyar)
TÁPÉ (magyar)
TÁPIÓ (magyar)
TARÁZ (görög) zavarba ejtő, nyugtalanító febr.25.
TARCAL (kun-magyar) febr.25.
TARCSA (magyar) kis kopasz febr.25.
TARDOS (török-magyar) megállt, maradt; kopasz szept.10.
TARJÁN (török-magyar) méltóságnév (a király helyettese) aug.11.,nov.30.
TÁRKÁNY (török) méltóságnév; kovács szept.5.,28.
TÁRKONY (magyar)
TARNA (magyar)
TÁRNOK (magyar)
TAROS (magyar)
TARSA (magyar) kopasz febr.25.
TARZÍCIUSZ (görög-latin) Tarzusz városából való; bátor aug.15.
TAS (török-magyar) kő, megtelt, jóllakott jan.8.,ápr.15.,27.,jún.8.
TASZILÓ (olasz) jan.11.,okt.11.
TÁTONY (magyar)
TED (angol) több név önállósult becézője szept.2.
TEGE (török-magyar) kos febr.25.
TELESZFOR
TEMES (magyar)
TENKES (magyar)
TEÓ (görög-német) ld.: Teodor szept.2.
TEOBALD (német) nép + merész máj.21.,júl.1.
TEODOR (görög-latin-német) Isten ajándéka aug.16.,szept.2.,nov.9.,dec.27.,28,
TEOFIL (görög-latin) Isten kedveltje, Istent szerető márc.5.,10.,máj.21.,jún.17.,okt.13.,29.,dec.20.
TERENSZ (latin) gondozó, érzékeny, gyenge, kényes, felügyelő febr.7.,nov.28.
TERESTYÉN (francia-latin) szomorú febr.7.,nov.28.
TERMÁS (magyar)
TÉTÉNY (török-magyar) herceg, fejedelem máj.1.,nov.5.
TEVEL (magyar)
TÉZEUSZ (görög) alapító, törvényhozó jan.11.
TIBÁD (német) ld.: Teobald máj.21.
TIBALD (teuton) a nép vezetője máj.21.,júl.1.
TIBOLD (német) ld.: Teobald máj.21.,júl.1.
TIBOR (latin-magyar) ld.: Tiborc ápr.14.,aug.11.
TIBORC (latin-magyar) tiburi ápr.14.,aug.11.
TICIÁN (latin) a Titius nemzetség tagja jan.26.
TIHAMÉR (magyar-szláv) csendet kedvelő ápr.26.,29.,júl.1.,nov.9.,12.,dec.16.
TIHANY (magyar)
TILAJ (magyar)
TIMÁR (magyar)
TIMON (görög) tisztelt, megbecsült; nép, férfi ápr.19.,máj.3.
TIMÓT (görög-latin) ld.: Timóteusz jan.24.,26.,máj.3.,aug.22.
TIMÓTEUS (görög-latin) ld.: Timóteusz jan.24.,26.,máj.3.,aug.22.
TIMÓTEUSZ (görög-latin) Isten becsülője jan.24.,26.,máj.3.,aug.22.
TIMUR (török-magyar) vas júl.25.,szept.18.
TIRZUSZ (görög) borostyánnal és szőlőindával körülfont bot okt.12.
TITÁN (görög) megfeszít, bosszú; király febr.6.
TITUSZ (latin) tisztelt; mezei galamb jan.4.,26.,febr.6.
TIVADAR (görög-latin) Isten ajándéka ápr.20.,30.,jún.28.,szept.19.,nov.9.
TOBÁN (magyar)
TÓBIÁS (héber-latin) az Úr a javam jan.1.,jún.13.,szept.12.,nov.2.
TOBOR (magyar)
TÓDOR (görög-német) ld.: Teodor febr.6.,szept.19.,okt.11.,dec.28.
TOLNA (magyar)
TOMAJ (török-magyar) nemzetségnév okt.2.
TOMOR (török-magyar) vas júl.25.
TONI (angol) jan.17.,jún.13.,júl.5.
TONÚZABA (magyar)
TONUZÓBA (besenyő-kun-magyar) a vadkant totemállatként tisztelő törzs felnőtt férfi tagja dec.11.
TORDA (török-magyar) megállt, maradt jún.1.,27.
TORDAS (magyar) ld.: Torda jún.27.
TORDOS (magyar) jún.27.
TORHOS (magyar)
TORKÁN (magyar)
TORMÁS (magyar) torma márc.26.,jún.4.
TORNA (magyar) tornai lakos márc.26.
TORONTÁL (török-magyar) kis sólyom márc.26.
TORZON (magyar)
TÖHÖTÖM (török-magyar) herceg, fejedelem ápr.20.,jún.14.,szept.2.,15.,nov.5.,dec.18.
TÖMÖR (török-magyar) vas okt.28.
TÖMÖRKÉNY (magyar)
TÖRKED (magyar)
TÖRTEL (török-magyar) a négy vidék ura aug.4.
TRAJÁNUSZ (latin) Marcus Ulpius Trajanus római császár nevéből aug.11.,nov.30.
TRIATÓM (latin-kelta-francia) szomorú
TRISZTÁN (francia-latin) szomorú febr.7.,nov.28.
TUDOR (angol-görög-latin) ld.: Tivadar
TUGURKÁN (magyar)
TULLIÓ (latin) a Tullius nemzetség nevéből aug.11.,nov.30.
TURÁN (magyar)
TURDA (magyar)
TURUL (török-magyar) ragadozó madár márc.26.
TURZÓ (magyar)
TUZSON (magyar) máj.19.
TÜRJE (magyar)

U

UBUL (magyar) márc.7.,máj.16.,dec.31.
ÚDÓ (német) önállósult becenév márc.23.,júl.4.
UG (magyar)
UGOCSA (szláv-magyar) magyar máj.22.,nov.9.
UGOD (szláv-magyar) magyar máj.16.,
UGOR (szláv-magyar) tíz törzsből álló nép, magyar máj.3.,aug.16.
UGRA (magyar)
UGRIN (magyar)
UGRON (szlovák-magyar) magyar máj.22.,nov.9.
ULÁSZLÓ (latin-szláv) Budai Ézsaiás debreceni főiskolai tanár alkotta a szláv Vladislav névből jan.27.,jún.27.,29.
ULISSZESZ (görög-latin) jan.2.
ULIPÁN (latin) róka ápr.3.
ULRIK (német) öröklött birtokán uralkodó márc.11.,júl.4.,10.,11.,aug.7.
UMBERTÓ (német) ld.: Humbert márc.25.
UNG (magyar)
UPOLET (magyar)
UPOR (magyar) ld.: Apor máj.15.,jún.26.
URBÁN (latin) ld.: Orbán ápr.1.
URIÁS (héber) Jahve az én világosságom jan.14.
URIEL (héber) Jahve által felvilágosított, tisztánlátó jan.14.
URIGÁN (magyar)
URKUND (magyar)
UROS (magyar) uracska jan.14.,17.,dec.1.
UZIEL (héber) Isten az én erősségem jan.15.,16.,ápr.18.
UZINDUR (magyar)
UZON (török-magyar) úz jan.15.,16.,ápr.18.
UZOR (török-magyar) úz, nyíl jan.15.,16.,ápr.18.

Ü

ÜDVED (magyar) üdvösség
ÜLLŐ (török-magyar) király márc.31.
ÜTÖS (magyar)

V

VADÁSZ (magyar) vadász
VADONY (magyar) vad aug.30.
VAJK (török-magyar) vaj; gazdag aug.20.
VAJTA (magyar) ld.: Bojta ápr.24.,dec.20.
VALDEMÁR (német) uralom + hírnév febr.27.
VALDÓ (német) uralkodó
VALENTIN (latin) ld.: Bálint jan.7.,febr.14.,márc.16.,júl.25.,nov.3.
VALÉR (latin) erős, egészséges jan.29.,márc.10.,jún.14.,dec.15.
VALÉRIÁN (latin) jan.29.,márc.10.,jún.14.,dec.15.
VALÓD (magyar)
VALTER (német) uralkodó + sereg ápr.8.,júl.16.
VALTON (angol) városi lakos
VÁRKONY (török-magyar) egy avar népcsoport török neve júl.2.,okt.22.
VARSÁNY (magyar) népnév júl.19.
VASZIL (görög-szláv) királyi
VÁSZOLY (görög-magyar) ld.: Bazil jan.2.
VATA (magyar) ápr.24.,dec.20.
VAZUL (magyar) ld.: Bazil jan.1.,11.,márc.22.,máj.30.,jún.14.
VÁZSONY (magyar) jan.19.,máj.30.
VECSEGŐ (magyar)
VEJKE (magyar)
VELEK (magyar) szept.28.
VENCEL (szláv-német) koszorú, dicsőség szept.28.
VENDEL (német) a vandálok népéhez tartozó okt.20.
VÉRBÖLCS (magyar)
VÉRBULCS (magyar)
VERNER (német) megőrzés, sereg ápr.18.
VERSÉNY (magyar) varsa, halfogó szerszám fiókja júl.19.
VIÁTOR (latin) utazó, utas aug.5.,okt.21.
VID (latin-szláv) erdőből származó jún.15.
VIDA (latin-szláv-magyar) ld.: Vid jún.15.
VIDOR (magyar) vidám jan.13.,14.,márc.16.
VIDOS (latin-magyar) ld.: Vid jan.15.,jún.15.
VIKTOR (latin) győző, győztes febr.26.,máj.12.,júl.28.,szept.5.,30.,nov.2.
VILIBALD (német) akaraterős + merész júl.7.,okt.22.
VILIAM (teuton) eltökélt védelmező jan.10.,febr.10.,ápr.6.,máj.23.,28.,jún.8.,25.,júl.5.
VILMOS (latin-német) erős akaratú, védelmező jan.10.,febr.10.,ápr.6.,máj.23.,28.,jún.8.,25.,júl.5.
VINCE (latin) győztes jan.22.,ápr.5.,9.,máj.24.,júl.19.,szept.27.
VIRGIL (latin) szűz márc.5.,nov.27.
VITÁLIS (latin) életerős, eleven ápr.28.,okt.20.,nov.4.
VITÉZ (magyar) vitéz ápr.28.,nov.2.
VITOLD (német) az erdőben uralkodó ápr.28.
VITUS (latin) szíves, készséges, jóindulatú, szófogadó jan.15.,jún.15.
VIZIBOR (magyar)
VLADIMÍR (szláv) hatalom + béke júl.15.,nov.15.
VLADISZLÁV (szláv) dicsőséges uralkodó júl.15.,nov.15.
VOJK (magyar)
VOLFRAM (német) farkas + holló márc.20.
VULKÁN (latin) sugárzó, ragyogó máj.19.

X

XAVÉR (baszk-spanyol) xavéri dec.3.
XENOSZ (görög) erős

Z

ZÁDOK (héber) igazság, igazságos
ZÁDOR (szláv-magyar) erőszakos márc.16.,aug.8.,szept.1.
ZÁGON (szláv-magyar) dűlő mögötti terület aug.23.,nov.17.
ZAJTA (magyar)
ZAJZON (magyar) dec.18
ZAK (magyar)
ZAKARIÁS (héber) akiről az Úr megemlékezik febr.21.,márc.15.,szept.6.,nov.5.
ZAKEUS (héber) tiszta, igazságos, ártatlan aug.22.,23.,nov.17.
ZALA (magyar) Zala vármegyéből való júl.14.
ZALÁN (török-szláv-magyar) dobó, ütő; sós kő márc.30.,júl.14.,szept.10.,dec.30.
ZALKOD (magyar)
ZÁMBOR (magyar)
ZÁMOR (magyar) szántó febr.16.,19.
ZAMUR (magyar)
ZANDIRHÁM (magyar)
ZÁNKA (magyar)
ZARÁND (szláv-magyar) morcos jún.8.,okt.23.
ZARÁNK (magyar)
ZÁRED (héber) fűzfa jún.8.,okt.23.
ZDENKÓ (latin-szláv) Sidon városából való; dicsőséget akaró nov.14.
ZEBADIÁS (héber) Isten ajándéka aug.5.
ZEBULON (héber) lakóhely; fölemelt aug.5.
ZEKŐ (magyar) szökik ápr.21.,aug.23.,nov.17.
ZELEMÉR (magyar)
ZENKŐ (magyar) febr.18.
ZÉNÓ (görög) akinek az Úr adott életet; Zeusztól származó ápr.12.,okt.29.,dec.22.
ZENTE (magyar) szent dec.23.
ZERÉND (magyar) szerb jan.8.,okt.23.
ZERIND (magyar) szerb jan.8.,okt.23.
ZERKON (magyar)
ZÉTA (magyar) Gárdonyi Géza névalkotása a görög betűből nov.22.,dec.23.
ZETE (szláv-magyar) vő dec.23.
ZÉTÉNY (magyar) ld.: Zete febr.22.,dec.23.
ZILA (magyar)
ZIMÁNY (magyar)
ZOÁRD (magyar) júl.17.,dec.3.,30.
ZOBOR (szláv-magyar) gyülekezés máj.1.,júl.17.,nov.19.
ZOLNUK (magyar)
ZOLTA (török-magyar) ld.: Zoltán márc.8.,13.,jún.23.,nov.20.
ZOLTÁN (török-magyar) fejedelem márc.8.,13.,jún.23.,nov.20.
ZOMBOR (szláv-magyar) bölény aug.22.
ZONGOR (magyar) ld.: Csongor jan.13.,ápr.16.,17.
ZORÁN (délszláv) hajnal, dicsőség márc.4.
ZOTMUND (német) erős, gyors, merész, védelmező, pártfogó márc.1.
ZOVÁT (magyar)
ZUÁRD (magyar) júl.17.,dec.3.,30.
ZUBOLY (magyar) Arany János névalkotása dec.26.
ZÚDÁR (magyar)
ZURIEL (héber) Isten az én kősziklám

Zs

ZSADÁN (magyar)
ZSADÁNY (szláv-magyar) avar méltóságnév; várakozó aug.23.
ZSÁKA (magyar)
ZSÁMBOK (magyar)
ZSEDÉNY (magyar)
ZSERALD (német) ld.: Gerold ápr.19.,okt.7.
ZSIGMOND (német) győzelmes védő máj.1.,2.
ZSOLT (magyar) méltóságnév ápr.10.,okt.21.,nov.20.
ZSOMBOR (bolgár-török-magyar) bölény ápr.21.,nov.8.
ZSÖGÖN (magyar)
ZSÚBOR (magyar)

A neveket összegyűjtötte: Petika