Szivárvány
 
Enikő Esik most az eső apró cseppekben,
április 16
szeptember 15
Napsugár fényében lágyan, csendesen.
Itt a fény a vízcseppeken megtörik,
Kék ég alján megmutatja színeit,
Ősi jelként emlékeztet mindenkit.
"És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van."
1 Mózes 9,17.